Ние, представителите на малкия и средния бизнес, всеки ден се сблъскваме с предизвикателствата на влошената бизнес среда в Република България. Отчитайки непредсказуемата икономическа обстановка, несигурността на инвестициите, нарастването на „скритите” данъци и спъващата бизнеса бюрокрация, ние приехме за своя мисия да окажем помощ и съдействие на множеството бизнеси, които се борят с тази бизнес действителност.

Днес, непрестанно повишаващата се междуфирмена задлъжнялост, невъзможността малките предприятия да защитават и отстояват сами интересите си и тромавата и неефективна съдебна система, са още от неизменните препятствия, поради които създаването на неправителствена, гражданска организация, която да обединява експертните знания и опита на българския малък и среден бизнес, е естествена и логичната крачка към предприемането на ефективни мерки по основните проблеми в сектора.

Ето защо, „Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ” бе създадено, за да въплъти усилията на нас – представителите на българския малък и среден бизнес, да бъдем проактивни и да бъдем промяната, която искаме да видим на индивидуално, организационно и обществено ниво.

НОВИНИ


3562

Членове

+5000

Контакти

+120

Събития

+4200

Подсигурени работници

БЪЛГАРО УЗБЕКСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА (БУТК)


Българо-Узбекската Търговска Камара бе учредена от 16 представители на компании, проявяващи интерес към и осъществяващи дейности в партньорство с представители на бизнеса в Република Узбекистан на 12 декември 2022 година в София, България.

БУТК се управлява от Общо събрание, 7-членен Управителен съвет и 5-членен Контролен съвет. Председател на Камарата е г-н Веселин Халачев.

Българо-Узбекската Търговска Камара е сдружение – юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и настоящия устав.

НАШИ ЧЛЕНОВЕ


РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА НАШИЯ НЮЗЛЕТЪР

Чрез регистрацията си в нашият нюзлетър, вие ще получвате актуални новини и организирани събития директно на вашата поща.