Безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – 
ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ

ОБЯВЯВА

Стартиране на Програма „Безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия”.

Покана за набиране на проектни предложения по

Подпрограма 1. „Дигитализация на малки и средни предприятия”

Начална дата: 18 август 2017 г.

Краен срок: 16 октомври  2017 г.

Размер на гранта: до 5 хил. лв.

Интензитет на гранта: 100 %

Цел:

– Да се подпомогне  малкия и среден бизнес за изграждане или усъвършенстване на фирмени уебсайтове и платформи за онлайн търговия.

По-добро представяне и промотиране на предлаганите продукти или услуги и спечелване на нови клиенти и разширяване на бизнеса на нови нива и територии.

 

Приоритети:

Да се насърчава и подпомага малкия и среден бизнес да се възползва от растежа на пазарите;

– Да се улесни достъпът на МСП до финансиране;

Да се създаде възможност за МСП да превърнат предизвикателствата на

околната среда във възможности.

Допустими дейности: Средствата се отпускат за изграждане или усъвършенстване на фирмени уебсайтове и платформи за онлайн търговия.

Допустими кандидати: Предприемачи, микро-, малки и средни предприятия, фирми и организации, пълноправни членове на Сдружение „Обединени Бизнес Клубове

Териториален обхват:

За посочените допустими кандидати, извършващи дейност на територията на Р България.

 

Средствата се отпускат и управляват от Сдружение „Обединени Бизнес Клубове” и се кандидатства директно в Сдружението.

Пълният пакет от документи за кандидатстване ще откриете тук 

Проектните предложения се подават  на ел. поща grants@ubclubs.eu.

 

За допълнителна информация:

тел. +359 89 557 5744

e-mail: grants@ubclubs.eu