Безвъзмездното финансиране на обучения по английски език

Колеги,
Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР.
Операцията ще предостави възможност на заетите да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса.
Всички членове на сдружението, както и техните служители могат да бъдат обучени на английски език.
Единствено условие е да нямат висше образование.
Курсовете са 300 часа и ще се провеждат след работно време.
Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 595,00 лв., а останалите 105,00 лв. се доплащат от обучаваното лице или от работодателя.

Моля, желаещите да се свържат с нас на тел: 0894377977 или емайл: office@ubclubs.eu най-късно до 30 юни 2017г, тъй като бюджета на програмата е ограничен.