Бизнес форум „България – Обединени арабски емирства“

Скъпи приятели,

Искаме да ви уведомим, че по повод официалното посещение на Н. Пр. Султан Бин Саед ан Мансури, Министър на икономиката на ОАЕ в Република България, в периода 11 – 13 октомври 2016 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Министерство на икономиката организира бизнес форум „България – Обединени арабски емирства“, който ще се проведе на 12 октомври 2016 г. (сряда) в гр. София.
Целта на събитието е предоставяне на възможност за създаване на преки бизнес контакти между страните, за развитие на производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др. Като краен резултат очакванията са свързани с активизиране на стокообмена между България и ОАЕ и стимулиране на двустранните инвестиции.
Бизнес делегацията, придружаваща Министъра на икономиката на ОАЕ, включва представители от следните сфери на икономиката: селско стопанство (интерес към придобиване на земя, инвестиции в селското стопанство); млечни и месни продукти и преработени храни като цяло; ИТ и електронни услуги; електроника; туризъм и СПА; фармация; застрахователно дело; отбранителна индустрия; авио превозвачи и др.
Желателно е българските участници да имат конкретни проекти, за изпълнението на които търсят чуждестранни бизнес партньори.
За допълнителна информация и регистрация: тел.0894377977 и e-mail: office@ubclubs.eu.