Бизнес форум 06.02.2014 г.

45_BANERФорумът ще се проведе на 06 февруари 2014 г. (четвъртък) в София Хотел Балкан (бивш Шератон) – гр. София.

 

08.30 – 09.30 – Регистрация на участниците.

09.30 – 10.00 – Официално откриване на форума.

Приветствени слова от г-жа Даниела Бобева – Зам.Министър председател по икономически въпроси на Република България.

Приветствени слова от г-жа Аглика Цветанова– Съветник  “Икономическо направление и европейски семестър” към  Представителството на Европейската Комисия в България.

Кратко представяне дейността на Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени Бизнес Клубове – г-н Веселин Халачев – председател на сдружението

 10.00 – 11.15 – Първи панел – тема: “Международна интеграция на малкия и средния бизнес. Предпоставки за излизане на нови пазари. Възможности за съвместно участие в програми на европейските фондове.”

 

– Презентация на г-жа Габриеле Щовасер– Мениджър проекти в Сената на Икономиката на Австрия и Генерален сектретар на Икономическия сенат на Република Сърбия

– Презентация на г-н Радош Вукичевич – Директор на Агенцията за Чуждестранни Инвестиции и Експортно Подпомагане на Република Македония

– Презентация на г-жа Алма Любич– Икономически и търговски съветник в Посолството на Република Хърватия

– Презентация на г-н Тибор Немет – Търговски представител на Република Унгария у нас

– Дискусия

11.15 – 11.45 – Кафе-пауза  (нетуъркинг – възможност за бизнес контакти)

 

 11.45 – 14.00 – Втори панел – тема: “Финансовите институции в помощ на малкия и средния бизнес”

 

– Презентация на г-жа Стефка Славова – член на борда на директорите на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие и Директор за Полша, България и Албания към същата банка

– Презентация на г-н Билян Балев – Изпълнителен директор на Българска Банка за Развитие

– Презентация на г-н Кирил Величков – Ръководител Управление “Европроекти и финансови институции” – СИБАНК

– Презентация на г-н Атанас Ботев – Съпредседател на Българска Асоциация за лизинг

– Презентация на г-н Самуил Шидеров – Директор на Националния гаранционен фонд

– Презентация на г-н Кирил Григоров – Директор на Общинския гаранционен фонд

– Дискусия

14.00 – 15.00 – Официален обяд – дискусия на тема: “Възможности за участие на малия и среден бизнес в общински търгове за изпълнение на проекти по Оперативна програма Регионално развитие.”

 

Гост-презентатор: г-н Ангел Папазов– Председател на Надзорния съвет на Регионалнаасоциация на общините “Тракия”

15.00 – 16.30 – Трети панел – тема: “Европейските фондове в помощ на малкия и средния бизнес. Оперативните програми през новия програмен период 2014-2020 г.”

 

– Презентация на г-н Анселмо Капороси – Президент на Експертния съвет по структурни фондове и европейски програми – Италианска търговска камара в България

– Презентация на г-жа Ели Милушева – Главен директор на оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”

– Презентация наг-н Васил Асенов– експерт в отдел „Програмиране и планиране“на Главна дирекция “Eвропейски фондове, международни програми и проекти” –Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

– Презентация на г-жа Светлана Александрова – И.д. на Дирекция “Развитие на селските райони”  

– Дискусия

16.30 – 17.30 – Нетуъркинг на чаша хубаво българско вино

 работен език: български и английски