Вицепремиерът Томислав Дончев с официално обръщение към участниците в националния бизнес форум София 2016, организиран от ОБК. Зам. Министър Везиева с покана към малкия и средния бизнес

 

Национален бизнес форум София 2016 на тема Европейски фондове и програми за периода 2016 – 2017 година. Планът Юнкер и новите банкови условия и финансови инструменти“ бе офциално открит от Зам.- Министъра на икономиката Даниела Везиева.

Събитието събра над 300 представители на правителството, местната власт, бизнеса и банките в София хотел Балкан. То се проведе от Обединени Бизнес Клубове с подкрепата на ESBA (Eвропейската асоциация на малкия и среден бизнес) и Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа (SECI).

Приветствени слова към участниците в събитието отправиха г-н Теодор Стойчев, ръководител на информационното бюро на Европейския парламент в България, и г-жа Ева Паунова депутат в Европейския парламент.

Други официални гости бяха Н.Пр. Роналд Хаузер – посланик на Република Австрия в България,  г-н Андрей Новаков, депутат в Европейския парламент, г-жа Аглика Събева-Цветанова – Съветник “Икономическо управление и европейски семестър” в Представителството на Европейската комисия в България, г-н Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична Община, представители на Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на земеделието и храните, Представители на Конфиндустрия,  други организации и кметове  от цяла България.

Специален акцент беше поставен върху възможностите за подкрепа развитието на ТУРИЗЪМ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ИНДУСТРИЯ и ОБЩИНИ в България.

В рамките на инициативата, г-н Халачев – Председател на Сдружение ОБК и член на борда на Директорите на ESBA, представи над 80 схеми за финансиране на проекти, а програмите COSME и Horizon 2020 предизвикаха огромен интерес. Новите покани, чрез които Европейската комисия предоставя възможност на всяко едно МИКРО, МАЛКО ИЛИ СРЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ да получи БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ директно от Брюксел в размер до 2.5 МИЛИОНА ЕВРО на проект, чрез специалният инструмент за МСП, както и тези в областта на енергийната ефективност на програмата Хоризонт 2020, бяха представени от г-жа Кремена Димитрова – Директор на Дирекция „Европейски фондове“ към ОБК.   

Андрей Новаков представи програмите „Еразъм+“  и „Еразъм за млади предприемачи“ и коментира огромните възможности, които те предоставят на младите хора – да посетят работещи предприятия в чужбина, да придобият знания за бизнеса, който ги вълнува и да реализират в България, в своите стартиращи предприятия, придобитите знания и опит.

Програмата COSME беше представена от Националния координатор за България от Министерството на икономиката и насочи вниманието към конструктивен диалог между банките и бизнеса, посредством нея.

В рамките на събитието акцент беше поставен и върху новите възможности, които планът Юнкер дава за развитие на българския бизнес, иновации в нови технологии, трансгранично сътрудничество. Към настоящия момент българският бизнес и местната власт нямат достатъчно достъп до информация относно инструментите за финансиране на по-мащабни и иновативни проекти и събитието внесе яснота за много възможности, за които бизнеса дори не предполага, че съществуват. Планът за инвестиции за Европа, представи съветникът по икономическо управление и европейски семестър г-жа Аглика Цветанова.

Във форума участие взеха и Представители на Министерство на Икономиката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието, които запознаха участниците със своите  индикативни програми за  2016 – та година, което беше изключително полезно за гостите. Присъстващите имаха шанса първи да разберат за предстоящите за отваряне схеми на управляващите органи и да задат своите въпроси директно на техните представители.

Следобедната сесия на форума започна с приветствие на г-н Томислав Дончев – Вице-премиер и Министър по европейските фондове и икономическата политика на Република България, последвано от изключително интересна дискусия. Г-н Дончев прие поканата на г-н Халачев да се включи и в други форуми, информиращи бизнеса и общините относно европейските програми и фондове, които ще се организират още няколко пъти на различни места в страната.

Интерес предизвикаха и програмите за европейско териториално сътрудничество 2014 – 2020, представени от Министерство на Регионалното развитие и благоустройство – ТГС Програмите по ИПП  – България – Сърбия 2014-2020; България – Македония 2014-2020; България – Турция 2014-2020 Транснационални програми: „Дунав“ 2014-2020; „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020; Междурегионални програми: ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА; ЕСПОН 2020; ИНТЕРАКТ III; УРБАКТ III ТГС програма по ЕИС „Черноморски басейн“ 2014-2020.

Символичният домакин на събитието г-н Дончо Барбалов закри форума и изрази задоволството си от сътрудничеството на местната власт и бизнеса, като посочи още  възможности за взаимодействие.

Участниците бяха изключително доволни от събитието и от резултатите от него. Един от най-значимите беше взетото от Зам. Министър Визиева  решение всеки последен четвъртък от месеците да провежда срещи с малкия и среден бизнес, което беше прието с огромно задоволство от гостите. Те, от своя страна, имаха възможност още да се срещнат лично с лекторите и да им задат въпросите, които ги вълнуват, както по време на презентациите, така и в кафе паузите. Успяха да научат нови и полезни неща за това как да участват в европрограми и колко неизвестни за тях възможности има, от които да се възползват. Създадоха се много нови контакти и партньорства.

Всичко това накара участниците при закриването на форума да се изправят на крака и да аплодират организираторите от Сдружение ОБК за полезното събитие.