ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВНОС НА РАБОТНА СИЛА ОТ УЗБЕКИСТАН

Уважаеми колеги,

Отчитайки един от основните проблеми на българския бизнес – недостиг на квалифицирана и неквалифицирана работна сила, делегация на ОБК направи специално посещение, успя да се договори и чрез председателя на ОБК, г-н Веселин Халачев, подписа официален договор с Агенцията за външна трудова миграция към Министерството на заетостта и трудовите отношения на Република Узбекистан.

По силата на този договор, ОБК се превърна в единствената неправителствена организация в Европа, която има възможността да посредничи при внос на всякакъв вид работна сила от Узбекистан в Европа и съответно в България.

Предвид факта, че в ОБК членуват специализирани HR компании и че ОБК разполага с професионален екип, както в България, така и в Узбекистан, представителите на българския бизнес биха могли да се възползват от възможността да се подсигурят с най-добрите узбекски работници и служители.

Позовавайки се на горе-упоменатия договор, от Агенцията за външна трудова миграция към Министерството на заетостта и трудовите отношения на Република Узбекистан ни гарантират най-правилния подбор на персонал, който предварително се одобрява от държавни професионални узбекски обучителни центрове.

Процедурата по набиране на персонал е сигурна и опростена. Ако желаете да наемете работници или служители от Узбекистан е необходимо:

  1. Да попълните специален, кратък формуляр – предоставен на ОБК от узбекската Агенция за външна трудова миграция (попълва се на руски език).

Във формуляра се описва какви работни места предлагате, колко човека ви трябват, какви са техните задължения, колко дни в седмицата и колко часа на ден ще работят, заплащане, настаняване и т.н.

  1. След изпращането на попълнения формуляр, от Агенцията ни предлагат да разгледате CV-та на повече работници, вие подбирате по тях колкото сметнете за добре. След което следва и видео интервю на българската компания с посочените кандидати и окончателно определяте кои работници/служители желаете да наемете.
  2. Следва подписване на трудови договори и уреждане на административни и визови формалности, както в България, така и в Узбекистан.
  3. След получаване на работна виза „D”, работникът/служителят пристига в България, където бива посрещнат и настанен от българската компания-работодател.

Обръщаме внимание, че по принцип, узбеките са изключително работливи и дисциплинирани работници/служители, но ако все пак, някой от работниците/служителите не се справя добре, по силата на договора на ОБК с Агенцията за външна трудова миграция към Министерството на заетостта и трудовите отношения на Република Узбекистан, бихме могли да се обърнем за съдействие към узбекските власти.

За получаване на формуляр-заявка, както и за повече информация, можете да пишете наoffice@ubclubs.eu , office.ubclubs@gmail.com , както и да следите официалния сайт на ОБК www.ubclubs.eu  или фейсбук страницата United Business Clubs-Bulgaria .