Външни пазари

Уважаеми колеги – представители на бизнеса,

Следвайки основната мисия на нашата организация – да подпомагаме малкия и средния бизнес, бихме искали да ви кажем, че започваме сериозна кампания с цел развитие и разширяване на търговските взаимоотношения между български и чуждестранни фирми. Като за начало сме се договорили на най-високо, включително и държавно ниво, да подобрим търговските си взаимоотношения с компании от страни като САЩ, Великобритания, Китай, Турция и някои бивши съветски републики. Предстоят ни договаряния и с още много други държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка. Нашата цел е бързото възстановяване и разрастване на българския бизнес и по-скорошното излизане от икономическата криза, породена от пандемията Covid-19.

За да бъдем по-прагматични и по-експедитивни е необходимо да получим от заинтересованите български компании информация относно техните интереси и възможности да продават свои продукти за, както и да внасят от упоменатите по-горе четири държави. Радостен факт за нас е, че обмена на стоки с Китай ще бъде гарантиран от тяхна държавна структура, което означава, че на практика ще бъдат избегнати всякакви възможности за измами и некоректни отношения.

Обръщаме се към вас със следната покана:

  1. За производители-износители: Изпратете информация с какви стоки и какви налични количества разполагате, както и какви са вашите възможности за изработване на вашите продукти в рамките на 3 месеца и една година. Знаете, че изискванията, особено за Китай са за по-големи количества, но не се притеснявайте от този факт. Ние ще обединим сходните продукти в общ лот и така ще го предлагаме. Можете да ни изпратите брошури и сайтове. НЕ СЕ ИЗИСКВАТ мостри – такива може да бъдат необходими след проявен сериозен интерес, подкрепен с необходимата за това кореспонденция между вас и купувачите. Ние НЯМА да повишаваме вашите цени – сделките ще договаряте ДИРЕКТНО с купувачите. В повечето от случаите ще получавате плащанията авансово, а в останалите с акредитив. Няма да се налага да изпращате стоката си и да чакате да ви платят след нейното получаване от купувачите. Ще бъдат избегнати всякакви финансово-икономически рискове.
  2. За вносители: Изпратете информация за вашите потребности и търсения на стоки, количества, както и дали става въпрос за еднократен, краткосрочен или дългосрочен процес на вноса. Дали си търсите постоянен партньор, или се интересувате само от ниски цени или определено качество. Ние НЯМА да повишаваме цените на доставчика – сделките ще договаряте ДИРЕКТНО с доставчиците. Обикновено начините на плащане ще бъдат с акредитив или банкова или застрахователна гаранция. Ще бъдат избегнати всякакви финансово-икономически рискове.

Вашите писма с информация или въпроси изпращайте на office@ubclubs.eu  или на office.ubclubs@gmail.com . Следете нашия сайт www.ubclubs.eu , както и фейсбук страницата ни United Business ClubsBulgaria . Очаквайте скоро още много интересни съобщения и събития.

Пожелаваме Ви здраве и успех в бизнеса!

Обединени сме силни! Обединени ще успеем!

СПМСБ – Обединени Бизнес Клубове