Делегация на Обединени Бизнес Клубове посети учебния център в гр. Самарканд, Узбекистан.

Делегация на Обединени Бизнес Клубове посети учебния център в гр. Самарканд, Узбекистан.
Договорихме възможности за обучение и изпращане на узбекски работници, желаещи да работят в областта на индустрията, туризма (хотелиерство, ресторантьорство и др.), медицината, строителството, земеделието (вкл. винарство), животновъдството, шивашката, обувната и мебелната промишленост, транспорта, логистиката и др. на територията на България и други европейски страни.
Самарканд, 21.12.2023