Делегация на ОБК в Република Узбекистан

Уважаеми колеги,

Делегация на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК) ще посети Република Узбекистан в периода от 19 до 23 април 2021 г.

Събитието е организирано на високо държавно и бизнес ниво и е по официална покана от “Агенцията по регулиране на пазарите с тютюневи изделия, алкохолни напитки и развитие на винарството” към Министерския съвет на Република Узбекистан.

В рамките на своя престой, нашата делегация, водена от г-н Веселин Халачев – председател на ОБК, ще се срещне с министри, представители на търговската палата и бизнес организации от Република Узбекистан.

Уважаеми колеги,

Онези от Вас, които имат интерес за установяване на бизнес контакти с компании от Узбекистан, могат да се свържат с нас на office@ubclubs.eu или office.ubclubs@gmail.com

Моля, опишете накратко Вашите желания за търговски взаимоотношения (внос, износ, съвместни проекти, изследователска дейност и т.н.); изпратете кратка презентация или брошура, описваща Вашата дейност.

За Ваша информация, узбекския бизнес проявява интерес към:

–          лозарство, винопроизводство и изграждане на шата

–          земеделие и животновъдство

–          текстилна и шивашка промишленост

–          туризъм

–          козметика и парфюмерия

–          производство на химически продукти и пластмасови изделия

–          машиностроене

–          иновации, дигитализация, роботизация

–          зелени технологии

–          възобновяеми енергийни източници

–          други

Чрез доброто име и контакти, с посредничеството на узбекския бизнес, Вие бихте могли да достигнете по-лесно до пазарите на Русия, Китай, Туркменистан, Казахстан, Азърбайджан и др.

По време на престоя на нашата делегация ще бъдат подписани и няколко официални договора за икономическо сътрудничество между представители на българския и узбекския бизнес.

За допълнителна информация, свързана с възможностите за участие с презентационни материали, връзки с компании от Република Узбекистан и др., пишете на електронната ни поща: office@ubclubs.eu или office.ubclubs@gmail.com .

Бъдете здрави и не се предавайте!

Обединени сме силни! Обединени ще успеем!

Организационен екип на ОБК