Дирекция “ЗЕЛЕНИ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ” към ОБК

Уважаеми колеги – представители на малкия и средния бизнес,

В унисон с основните европейски политики за новия програмен период 2021 – 2027 година, визирайки най вече Зелената сделка, както и във връзка със създалата се ситуация, възникнала от пандемията Covid-19,

ОБК създава специална Дирекция “ЗЕЛЕНИ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ”.

Целта на тази дирекция е да подпомага представителите на микро, малки и средни предприятия и самонаетите лица в намирането на подходяща информация за създаване на нов бизнес, диверсификация на бизнеса в създадени компании, както и за внедряване на зелени иновативни решения и използване на иновативни продукти за неутрализиране на всякакъв тип вирусни и бактериални зарази (включително Covid-19).

Специална информация и консултация ще получават физически и юридически лица, които желаят да изградят собствено производство, дистрибуторски мрежи или обекти за продажба на дребно на иновативни дезинфекционни продукти и предпазни средства. Ще бъде обърнато специално внимание и на изграждането на всякакъв тип иновативни пречиствателни станции за преработка на води и отпадъци както за домовете, така и за индустрията и публичния сектор. Ще се предоставя информация и консултации във всички дейности, свързани с изграждането на Интелигентни градове и региони, зелено селско стопанство, запазване на околната среда и борбата с климатичните промени.

Дирекция “ЗЕЛЕНИ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ” към ОБК ще бъде в тясно сътрудничество с проекта “Нови балкански индустрии” с цел превръщането на Балканите в нова индустриална зона на Европа.

До края на месец септември ще бъде изградена цялостната структура на дирекцията. Онези от Вас, които желаят да се включат в нея, независимо дали като част от управленския и оперативен състав, или като консултанти и съветници, моля да ни пишат на office@ubclubs.eu – моля, напишете каква позиция бихте искали да заемете (управленска, информационна, търговско-посредническа, консултантска), както и кратко ваше представяне.

За всичко, свързано с дейността на Дирекция “ЗЕЛЕНИ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ” към ОБК, можете да научавате от нашия официален сайт www.ubclubs.eu , както и от фейсбук страницата ни United Business Clubs – Bulgaria , или в групата ОБК срещу Covid-19 .