Дискусия на тема “Ролята на жените във вземането на решения” – 06.04.2013г.

superhero-employeeПредставители на Сдружение ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ взеха участие в дискусия на тема „Ролята на жените във вземането на решения“.

Председателят на Сдружението ВЕСЕЛИН ХАЛАЧЕВ коментира ролята на женското предприемачество в общата бизнес среда и възможностите за неговото развитие.

НАДЯ ДИЛОВА, член на УС на Сдружението акцентира върху личностните качества и достойнства на новите лидери назависимо от техния пол и област на развитие.

 

На събитието в събота, 06.04.2013 взеха участие представители на НПО, жени от различни сдружения и клубове от цялата страна, експерти и специалисти в областта на човешките права и други обществени сфери, активисти от джендър-проекти.