Договор за сътрудничество между ОБК и Израелската асоциация на малкия и среден бизнес LAHAV

Днес, беше подписан договор за сътрудничество между ОБК, представляван от г-н Веселин Халачев и Председател на Израелската асоциация на малкия и среден бизнес LAHAV, представлявана от г-н Моци Шапира – Генерален Директор. По време на разговорите, г-н Шапира сподели неговите най-топли чувства към България и българския народ. Той изрази сериозни надежди за бъдещо бизнес сътрудничество между членовете на двете организации. Г-н Шапира заяви, че с удоволствие ще се включи в Международната среща. Той изрази готовността на неговата асоциация да партнира на ОБК в проекти на Европейската комисия по програмите COSME и Хоризонт 2020.