Доклад относно изпълнението на приоритетите на страната ни по време на Българското председателство на Съвета на ЕС

На 18.07.2018г,  председателят на ОБК, г-н Веселин Халачев, присъства на редовно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) към НС, на която г-жа Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 изнесе доклад относно изпълнението на приоритетите на страната ни по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз за периода 1 януари – 30 юни 2018 г. Г-жа Павлова изказа своите благодарности към ОБК за успешно проведените съвместни мероприятия – Национален бизнес форум и Балканска конференция на МСП. Министър Павлова отправи покана към г-н Халачев за обща работна среща с министъра на икономиката, г-н Караниколов, с цел определяне на политики, свързани с развитието на малкия и средния бизнес през следващия програмен период, 2021-2027.