Европейските градове и бъдещия Интернет

30_best-ipad-apps-business6Европейските градове и бъдещия Интернет

 

Общ бюджет€3,920,000
Краен срок:   16-02-2015 17:00:00 (Брюкселско време)

 

Общ преглед: Този проект е подкреиптелна мярка ускорител предназначена за подпомагане на разработването и внедряването на приложения и решения от типа Интелигентна Мобилност за градове, използващи FIWARE технологии.

Общата цел на проекта е да донесе ползите от приложениятя наИнтелигентнаМобилност с FIWARE-поддръжка на градовете, както и да подобри качеството на живот на гражданите, които се намират в тях. Чрез финансиране от програмата на ЕС Future Internet (FI), проектът ще въведе Future Internet FIWARE технологии за европейските МСП, стартиращи бизнеси и уеб разработчици, за да се насърчи развитието на FIWARE активирана технология в градовете. ПриложениятаИнтелигентна Мобилност, подкрепяни от този проект, ще използват платформата и средата на FIWARE. FIWARE е иновативна, отворена, базирана на облак инфраструктура за рентабилно създаване и предоставяне на приложения и услуги от бъдещия интернет.

Чрез паневропейската си програма за безвъзмездно финансиране, проектът предлага отлична подкрепаза финансиране и развитие на МСП, уеб разработчици истартиращите бизенси в цяла Европа. По същество, проектът представлява амбициозна, пазарно ориентирана инициатива, чиито основни цели са да бъдат привлечени и избрани отлични заявления за безвъзмездни помощи от малки и средни предприятия, стартиращи бизнеси и уеб разработчици чрез комбинация от стратегии ида изложат се резултатите на пазар от общоевропейска аудитория от градове.

 

Комисията ще избере между 25 и 75 проекти за Интелигентна Мобилност за финансиране и финансираните проекти ще бъдат подпомогнати да осигурят прилагане на пазара и комерсиализация на техните технологични приложения и услуги както наградове така и на по-широк частен сектор, като например корпорации и инвеститори.

 

Комисията счита, че предложенията, които искат финансиране от ЕС от диапазона на 50 000 до 150 000 Евро биха позволили това специфично предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, това не изключва възможността за представяне и подбор на проекти, които изискват друга сума.

 

Очакван ефект:

 1. Приложения за Интелигентна Мобилност персонализирани за специфичнитенужди на града, без разходи за града – по този начин позволявайки на градовете да се възползват от различни ползи, свързани с мобилността, включително:
  1. Намаляване на задръстванията
  2. По-голямо потребление на обществения транспорт
  3. Увеличение на щадящи околната среда видове транспорт, като колоездене и ходене
  4. Повишена лекота на употреба на специфични транспортни услуги
  5. Подобрено качество на живот за гражданите
 2. Потенциална възможност за трудова заетост, създадена от получените услуги и приложения
 3. Осигуряване на приложения с високо качество чрез цялостна програма за подкрепа на стипендиантите, включително поддръжка на технологиите по време на разработката на приложения, тестване и внедряване
 4. Да бъде част от паневропейска програма и да има достъп до информация и знания, разработени от други МСП за други градове
 5. Увеличен профил на града като Интелигентен Град
 6. По-голяма обществена удовлетвореност и доверие в местните общински транспортни и мобилност услуги
 7. Повишена обществена отвореност към ИКТ решения, които се борят с предизвикателствата на ниво град
 8. Повишеногражданско възприемане на градските администрации като проактивни и мислещиза бъдещето
 9. По-голяма обществена подкрепа за политическите цели заИнтелигентен Град и Интелигента Мобилност