Европейският Алианс на Малкия Бизнес аплодира дейността на ОБК

1_1780767_10201609968956655_2078282161_nНа 20 и 21 февруари 2014г. в най-южната точка на Европа, в атрактивна заседателна зала, разположена на върха на скалата в Гибралтар се проведе среща на Борда на Директорите на Европейския Алианс на Малкия Бизнес (ESBA). На това заседание  бе поканен и Председателя на ОБК, г-н Веселин Халачев.

През първия ден се обсъждаха различните проблеми за малкия и среден бизнес в различните европейски страни, като основно внимание бе отделено на големите спънки, които испанското правителство прилага на границата си с Гибралтар, водещи до километрични опашки на автомобили, мотопеди и хора. Това пък от своя страна се явява като основна пречка за редица испански граждани, които желаят да работят в малката южна съседка.

Вечерта, домакините на срещата, Гибралтарската Федерация на Малкия Бизнес (GFSB), бяха организирали незабравима вечеря, на която присъстваха над 300 местни фирми от различни сектори на икономиката – финанси, туризъм, търговия и т.н. Официални речи произнесоха Министър Председателят на Гибралтар – г-нФабиан Пикардо,Министърът на финансите – г-нАлберт Изола, Председателят наESBA – г-н Дейвид Каро. На тази вечеря ОБК си съдаде много нови приятели и бизнес партньори.

На следващия ден се проведе заседанието на Борда на директорите на ESBA по същество. То бе водено г-н Дейвид Каро. Финансовият доклад бе направен от г-н Норман Макел (финансов директор), а докладите за политиките на Европейската комисия свързани с малкия и среден бизнес и на ESBA бяха направени от Генералния секретар на ESBA – г-н Патрик Гибелс. За въвеждането на специална софтуеърна платформа, която да допринесе до различни ползи за членовете на ESBA, говори г-жа Тина Самър.

В началото на следобедната сесия, думата бе дадена и на Председателя на ОБК – г-н Веселин Халачев. Той направи една твърде интригуваща презентация, в която се откроиха 2 изключително актуални теми на деня – нетуъркинга сред малкия бизнес и предложението да се обърне по-сериозно внимание на ритейл бизнеса – фирмите, занимаващи се с търговия на дребно. Бяха показани и снимки от организирания от ОБК икономически форум на 06 февруари т.г. и от някои други събития.

Презентацията на г-н Халачев бе аплодирана и достойно оценена, което накара от своя страна, г-н Норман Макел, съвсем спонтанно да вземе думата и да номинира г-н Халачев за член на Борда на Директорите на ESBA. Всички в залата гласуваха единодушно “За”, а самото встъпване в длъжност би трябвало да стане по време на Годишното общо събрание на ESBA през юни в Брюксел.

Във финалната част на заседанието се разискваха въпроси, свързани с политиката на застъпничество на ESBA пред Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европа. Докладчик по тази тема бе Генералният секретар на ESBA – г-н Патрик Гибелс. Той предостави списък с всички изисквания на ESBA, поставени пред горе-упоменатите върховни европейски органи и с гордост подчерта, че много от тях вече фигурират в различни европейски закони и актове, а други предстоят да бъдат приети скоро.

По време на обсъждането на бъдещи срещи и събития на ESBA, г-н Халачев поиска думата, разказа за красивото българско черноморие, планинските и СПА курорти, привлекателните цени на всички стоки и услуги. Той предложи ОБК да организира, съвместно с ESBA международна среща на тема: “Международна седмица на малките и средни фирми. (Конференции, изложение, нетуъркинг и спортни състезания.)” от 16 до 20 Септември 2014г. в к.к. Албена, България. На срещата да вземат участие представители от всичките 35 държави, които имат свои членове в ESBA, а за лектори да бъдат поканени висши ръководители от европейските институции и финансовия сектор. От борда на директорите на ESBA, изслушаха с интерес предложението и го приеха с удоволствие.

Сега вече – ние сме на ход. Убедени сме, че ще се справим така, както трябва.

Нашето очакване е да ни гостуват около 2000 фирми. Обещаваме им незабравимо преживяване, спортни емоции, много нови бизнес запознанства, награди и изненади.