Европейски фондове за развитие на секторите ТУРИЗЪМ, СПОРТ и КУЛТУРА през периода 2016 – 2017 – как да подготвите Вашите проекти

Уважаеми Дами и Господа,

Представители на секторите ТУРИЗЪМ, СПОРТ, КУЛТУРА,

 

Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК) организира специален обучителен двудневен семинар на тема: “Европейски фондове за развитие на секторите ТУРИЗЪМ, СПОРТ и КУЛТУРА през периода 2016 – 2017 – как да подготвите Вашите проекти”  – общо 450 програми и над 800 субсидии.

  1. Програми, управлявани директно от Европейската Комисия – Брюксел
  2. Програми, управлявани на ниво група от държави (региони)
  • Програми, управлявани на национално ниво

 

Дата: 19 и 20 февруари 2016 г.

 

Място: Хотел “Бристол” – гр. София

 

Цел:  Организаторите от ОБК биха искали да ви помогнат в:

  • Стартирането на вашите проекти, написването на вашите заявления, планирането на бюджетите, отговарящи на изискванията за финансиране и оптимизиране на вашите проектни предложения
  • Изграждане на мрежа от партньори в Европа и допустимите други държави
  • Разговори с институции, с цел отстояване на вашите интереси и вашите проекти

 

За кого е предназначен: Физически и юридически лица, опериращи в сферата на ТУРИЗМА, СПОРТА и КУЛТУРАТА – представители на микро, малък и среден бизнес; НПО – клъстери, асоциации и мрежови организации; общини и общински организации

 

 

Такса:  650.00 лв за посетител – нечленуващ в ОБК

             520.00 лв за посетител – член на ОБК

 

Данни за банковата сметка:

Получател: СПМСБ – ОБК

IBAN: BG17UBBS80021095166230          BIC: UBBSBGSF

Банка: ОББ

 

 

Официален медиен партньор: списание “Business Club”

 

За допълнителна информация, можете да се обърнете към г-ца Мирена Макрова – Организационен секретар на ОБК, на тел. 0894 377977 и e-mail: office@ubclubs.eu и office.ubclubs@gmail.com

 

Краен срок за подаване на заявка за участие: 16 февруари 2016 г.

 

Внимание: Предвид обучителният характер на семинара, броят на участниците е ограничен. Заявки за участие ще бъдат приемани до запълване на местата.