Европейски Фонд за Стратегически Инвестиции (EFSI)

Новият Европейски Фонд за Стратегически Инвестиции (EFSI) мобилизира инвестиции в размер на минимум 315 милиарда евро за предстоящите 3 години. Целта на EFSI е да преодолее настоящата инвестиционна дупка в Европейския съюз, чрез мобилизирането на частни финанси за стратегически инвестиции, които пазарът не би могъл да подсигури самостоятелно.

ЕС ще осигури първоначално 21 млрд евро – 16 млрд евро под формата на гаранции, одобрявани спрямо специална наредба на ЕС; и 5 млрд – собствен ресурс на Европейската Инвестиционна Банка.

EFSI ще отпуска средства основно в 2 направления:

  1. за инфраструктура и иновации
  2. за рисково финансиране за малки и средни предприятия

До голяма степен, обектите и предметите на финансиране, съвпадат с тези при програмата Хоризонт 2020.

Ето и някои примери за ключови сфери на развитие, обект на финансиране от EFSI:

  • Инфраструктура (транспортна, енергийна, дигитална, околна среда, градска и социална)
  • Образование и обучение, здравеопазване, развойно-изследователска дейност, информационно-комуникационни технологии, иновации
  • Възобновяема енергия и енергийна ефективност
  • Подпомагане на МСП и междинни компании

Разбира се, информацията за дейността на EFSI, както и за процедурите по кандидатстване е доста обемиста, така че всеки заинтересован предприемач, би могъл спокойно да се обърне към нашата Дирекция “Европейски фондове” при Обединени Бизнес Клубове на тел. 0894 377977 или на електронен адрес: office@ubclubs.eu . Там можете да получите консултации не само отнасящи се до EFSI, но и до друг вид европейски програми за безвъзмездна помощ или банково финансиране.