Енергийна ефективност за малки и средни предприятия

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – 
ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ

 

Поради настъпващите празници и интерес от страна на кандидатстващите срокът за подаване на проектни предложения по Подпрограма 2 „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“  към  Програма „Безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия” (2017-2020) на „Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове” се удължава  до 13:00 ч на 26 януари 2018 г. 

 

ОБЯВЯВА

Стартиране на Програма „Безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия”.

Покана за набиране на проектни предложения по

Подпрограма 2. „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия”.

Начална дата: 25.10. 2017 г.

Краен срок: 18.12.2017 г.

Размер на гранта: до 5 хил. лв.

Интензитет на гранта: 100 %

Цел:

– Да се подпомогне  малкия и среден бизнес за намаляване на своите разходи за електроенергия чрез поставяне на енергийно-ефективно осветление.

По-добри условия на труд и четене и по-добра продуктивност на заетите.

Приоритети:

Да се насърчава и подпомага малкия и среден бизнес да се възползва от възможностите за намаляване на своите разходи.

– Да се улесни достъпът на МСП до финансиране;

Да се създаде възможност за МСП да превърнат предизвикателствата на

бизнес средата във възможности.

Допустими дейности: Средствата се отпускат за поставяне на или подновяване с енергийно-ефективно осветление в офиси, производствени и търговски площи.

Допустими кандидати: Предприемачи, микро-, малки и средни предприятия, фирми и организации, пълноправни членове на Сдружение „Обединени Бизнес Клубове

Териториален обхват:

За посочените допустими кандидати, извършващи дейност на територията на Р България.

Средствата се отпускат и управляват от Сдружение „Обединени бизнес клубове” и се кандидатства директно в Сдружението.

Пълният пакет от документи за кандидатстване ще откриете тук:

  1. Програма                        2. График                        3. Насоки                        4. Формуляр

нормативна-уредба-150x150           нормативна-уредба-150x150      нормативна-уредба-150x150    нормативна-уредба-150x150

5. Критерии                        6. Декларация 1            7. Декларация 2

нормативна-уредба-150x150            нормативна-уредба-150x150         нормативна-уредба-150x150

 

Проектните предложения се подават  на ел. поща grants@ubclubs.eu.

 

За допълнителна информация:

тел. +359 89 557 5744

e-mail: grants@ubclubs.eu