Застраховане на продукция и фирмено имущество

Предоставяне на средства на МСП с цел застраховане на своята продукция и фирмено имущество.

Начална дата: 01 септември 2018 г.

Крайна дата за приемане на проектни предложения: 10 октомври 2018 г

Обявяване на резултатите: 10 ноември 2018 г.