Екип

Ръководство

Веселин Халачев

Председател на ОБК
Член на Борда на директорите на ESBA

Членове на УС и ресорни отдели

Веселин Халачев

Председател на управителния съвет

Даниела Димитрова

Член на УС / ПР, реклама и издател на сп. Бизнес клуб

Никола Дерменджиев

Член на УС

Кремена Димитрова

Член на УС / Директор – Отдел Еврофондове

Валентина Маринова

Член на УС / Регионални връзки

Милен Стоев

Член на УС

Контролен съвет

Пенка Аминкова

Контролен съвет

Симеон Дуков

Контролен съвет

Админстративен екип

Мирена Макровa

Изпълнителен директор

Ралица Маринова

Сътрудник европейски програми и проекти

Aлбена Димитрова

IT отдел