Зелената индустрия – покана за проeктни предложения

36_renewableenergysystem3576ПОКАНА

за проектни предложения

 

Направете бизнеса си по-зелен, зелени иновации

 

Краен срок: Дата 26-02-2015г., 13:00:00 (българско местно време)

 

Цел: Подобряване на екологичните аспекти в дейността на предприятията. Подобряване на конкурентоспособността на т. нар. „зелени” предприятия, което включва подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия и насърчаване на зелените иновации и предприемачеството.

 

Допустими участници: Малки и средни предприятия, както и големи предприятия, регистрирани на територията на България

 

Безвъзмездна финансова помощ:

Стойност – от 200 000 до 500 000 Евро

Интензивност на гранта спрямо стойността на проекта

за София и Югозападен Регион

малки предприятия – 45%

средни предприятия – 35%

големи предприятия – 25%

за останалите региони

малки предприятия – 70%

средни предприятия – 60%

големи предприятия – 50%

 

Допустими дейности:

Програмата ще подкрепя проектни дейности в рамките на предприятието, кандидатстващо за финансиране по една от следните области:

Развитие и инвестиции в иновативни екологични технологии.

Подобрение чрез „зелени“ продукти, процеси и услуги. Ефективно използване на материали, рециклиране и „озеленяване“ на бизнеса.

Като вторични спрямо горепосочените дейности, са избираеми:

Дейности, свързани с пазара (местни/регионални/национални панаири, пазарни проучвания и т.н).

Обучение, свързано със „зелените“ инвестиции в рамките на предприятието

Обмен на добри практики по еко-бизнес между норвежки и български организации.