ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРЕСНА И ВАЖНА СРЕЩА

28_meeting_000Скъпи приятели,

Сдружение Обединени Бизнес Клубове организира една изключително
интересна и важна среща за всички свои пълноправни и асоциирани
членове, както и за предприемачи, желаещи да се присъединят към нас.

Срещата ще се проведе на 13 Октомври 2013 (неделя) от 11.00 до 14.00
часа в офис сграда на бул. “Гоце Делчев” 142 – София.

На тази среща ще бъдат окончателно обсъдени всички въпроси относно
създаването на нашето търговско дружество – кооперация, включваща
Взаимоспомагателна каса, клирингова къща, производствена, търговска и
посредническа дейност. До края на следващата седмица ще бъде изготвен
проекто-устава на кооперацията, а до края на този месец ще бъде
насрочена датата за нейното учредително събрание.

В контекста на създаването на тази кооперация, на срещата ще чуем
лекция и детайлно ще коментираме най-наболелите и важни проблеми за
малкия и среден бизнес у нас, както и стратегически възможности и
решения не само за излизане от кризата, но и за бъдещо развитие и
разрастване. По време на лекцията и дискусията ще се обсъждат следните
три основни теми:

I. Състояние на малкия и средния бизнес

1. Натиск на големите компании за тотално завземане на пазара в България

2. Политическа обстановка

3. Влиянието на медиите

4. Манипулацията на банките

5. Образователна система

6. Анализ на резултата за малките и средните фирми – дискусия

II. Видове доходи

1. Заработени доходи – наемни работници и свободни професии

2. Доходи от активи – бизнес-системи и инвеститори

3. Анализ на резултата за малките и средните фирми – дискусия

III. Финансова грамотност и финансова интелигентност

1. Анализ на резултата за малките и средните фирми  – дискусия

Не пропускайте тази възможност да чуете нещо интересно и полезно за
Вашия бизнес. Постарали сме се поне тази лекцията да бъде БЕЗПЛАТНА за
Вас!

Моля да потвърдите Вашето участие на телефон – 0894 377 977, e-mai – office.ubclubs@gmail.com или на facebook страницата ни – https://www.facebook.com/pages/United-Business-Clubs-Bulgaria/107297089454061