ИМА СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА

Скъпи колеги,
   С огромно удовлетворение, бих искала да отбележа, че г-жа Даниела Везиева – зам.- министър на икономиката за пореден път показа своето искрено уважение към представителите на малкия и средния бизнес, като спази своето обещание, дадено пред аудиторията на Националния бизнес форум, организиран от ОБК на 16 март, тази година:

Днес, 31.03.2016г., от 14:00 часа в Министерството на икономиката тя покани и се срещна с представители на ОБК и други бизнес организации. Основният акцент на срещата бе развитието на малките и средни предприятия. Не случайно, в екипа на г-жа Везиева бяха г-н Стамен Янев – изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, г-н Никола Стоянов – зам. изпълнителен директор на ИАНМСП, г-н Желяз Енев – директор на дирекция “Икономически политики за насърчаване” и експерти от МИ. Г-жа Везиева и колегите й разказаха за последните си професионални посещения в Унгария, Молдова и Беларус. Интересен се оказа факта, че България е с 0,5 милиарда отрицателно експортно салдо спрямо Унгария. Все пак българската правителствена делегация е успяла да “измъкне” обещание от унгарския министър на външните работи и търговията за увеличение на вноса на български продукти от тяхна страна. Традиционно, основен интерес е бил проявен към туристическите услуги и хранителните стоки. Г-н Стоянов обеща да предостави информация на ОБК за цялата гама от търсени български продукти и услуги в Унгария.

   Интерес предизвика и информацията, предоставена от г-жа Вeзиева относно възможностите за бизнес от страна на българските МСП в Република Молдова, най-вече в съществуващите там 7 свободни икономически безмитни зони.
Г-н Стамен Янев предостави на вниманието на присъстващите един твърде интересен доклад, подготвен от него и екипа на БАИ. По линия на нововъведините от БАИ нормативни промени, агенцията е спестила над 36 милиона лева от данъци на МСП, реинвестиращи своите печалби в райони с висока безработица.
Говорейки за Беларус, там се очертават доста добри възможности за бизнес на МСП. Беларусите се интересуват от туризъм и български храни, основно ядки и плодове. (Членовете на ОБК могат да получат допълнителна информация за търсени стоки и услуги от Беларус през следващата седмица). За българските ивеститори и индустриалци интерес би представлявала и предстоящата приватизация на беларуски предприятия.
Календарът от предстоящи събития за МИ е доста претоварен. Едни от най-важните събития касаещи МСП са: Инвестиционните форуми в Босна и Херцеговина и Дубай; изложението на биохрани в Лондон; срещите на ИАНМСП с МСП в 18-24 български градове.
От ОБК категорично подкрепиха г-жа Везиева и заявиха участието си в предстоящия МСП тест.
МИ и ОБК взеха решение да се сформира обща работна група за подготовка и участие в проект по програмите за безвъзмездна помощ на ЕК – Интеррег Европа и Дунав, финансирани от ЕФВР.
   Безспорно, най-интересен се оказа дебата, предизвикан от г-н Милен Стоев, член на ОБК, финансово-счетоводен и данъчен консултант. Той предложи изработване на общо становище и анализ по отношение на ефектите от въвеждането на по-висок праг за задължителна регистрация по ЗДДС, например 100 хил лева. Г-жа Везиева отговори, че вече в МИ обмислят подобно предложение и дори нейното такова бе за праг от 100 хил евро. От ОБК се съгласиха да предоставят на МИ своите анализи по темата и дадоха да се разбере, че една такава инициатива ще се подкрепи от изключително голяма част от МСП.
   В края на срещата, г-жа Везиева се обърна с въпрос какви теми бихме желали да обсъдим при следващото ни виждане, а г-н Халачев, председател на ОБК, предложи една от темите да бъде “Вторият шанс” – една от десeтте опорни точки на основния европейски закон за МСП, Small Business Act. Той се ангажира до края на следващата седмица да изпрати по електронната поща още други предложения на ОБК за теми.
   Абсолютно всички участници в срещата останаха изключително доволни от информацията, начина и формата на нейното провеждане.
Изказваме огромна благодарност към зам.- министър Везиева и нейният екип. В тяхно лице ние видяхме всеотдайни и реално работещи хора за интересите на МСП, за интересите на България. Днес, ние видяхме, че има светлина в тунела. Днес, ние станахме малко по-големи оптимисти. Убедени сме, че заедно ще постигнем добри резултати.
   Настъпи моментът, в който ние, представителите на малкия и средния бизнес, да бъдем по-активни, по-иновативни, по-уверени, по-целеустремени и най-вече, по-единни.
Обединени сме силни! Обединени ще успеем!