Информационно – обучителна книга със заглавие: “Европейски фондове и програми през 2016 г.”

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ ПРЕЗ 2016 г.

Как да кандидатстваме и как да управляваме своите проекти.

 

Уважаеми дами и господа,

Дирекция “Европейски фондове” на Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК) привършва с написването на специализирана информационно-обучителна книга със заглавие: “Европейски фондове и програми през 2016 г.” – Как да кандидатстваме и как да управляваме своите проекти. Скоро тя ще бъде пусната за печат и се надяваме, първите екземпляри да бъдат достъпни за най-нетърпеливите потребители, до началото на декември 2015 г. Предвид обучителния характер, книгата ще бъде издадена в малък тираж и ще се продава единствено от офисите на ОБК и списание “Бизнес клуб” по предварителни заявки.

“Европейски фондове и програми през 2016 г.” ще ви даде отговори на някои от най-важните въпроси, между които: “Как да напишем проекта?”, “Как да изградим необходимата мрежа от партньори?”, “Как да разберем правилата за оценка на проекта?” и т.н. Така, вие ще научите всички тънкости за трите фази, през които минава всеки един проект: изработване на проектното предложение; кандидатстване (подаване на документите) и управление на удобрения, финансиран проект.

В момента съществуват около 450 програми с над 800 субсидии, финансирани от Европейската комисия и Европейския съюз.

960 милиарда евро са средствата, които се предоставят за интелигентен, устойчив и общ растеж през програмния период 2014 – 2020.

Заявете Вашият екземпляр от книгата със заглавие: “Европейски фондове и програми през 2016 г.” – безспорно, най-доброто помагало в България, в областта на европейското финансиране.

Повече информация можете да получите на телефон 0894 377977 или на електронен адрес office@ubclubs.eu.