Какво свършихме и какво ни предстои

35_mfXjFYcУважаеми дами и господа,

С това мое писмо се обръщам не само към членовете на Обединени Бизнес Клубове, но и към всички наши приятели, последователи и партньори.

Пиша това писмо в навечерието на дву-годишният рожден ден на ОБК (20 януари), правейки си една кратка равносметка за това кои сме ние, какво сме свършили и какво смятаме да направим, за да подпомогнем развитието на малкия и среден бизнес в България.

Най-напред, бих искал да изразя моето искрено и огромно уважение към личностите и бизнеса на членовете на ОБК. Радвам се и наистина се гордея, че познавам всички тези достойни, честни, знаещи и умеещи хора. Със сигурност мога да твърдя, че една моя мечта се сбъдна – Създаване на общност от свободомислещи и активно работещи български предприемачи от всички икономически сфери, с изградена и утвърдена дейност и с добро име и референции относно качеството и отговорността на бизнеса си.

Със сигурност мога да кажа, че всички вие, където и да сте, каквото и да правите, можете винаги да разчитате на моята подкрепа и тази на управителния съвет и оперативния екип на ОБК.

А дали сме допускали грешки? Разбира се, че да. Само че тези грешки ще си ги кажем на предстоящото ни годишно общо събрание. Ние, от ОБК, държим хората в България да се радват на собствените си успехи, а не да се чувстват щастливи тогава, когато околните имат проблеми.

 

Накратко, ще ви кажа какво смятаме да правим през тази 2015 година:

·

Ще продължаваме да бъдем упорити и неуморни и да защитаваме интересите на малкия и среден бизнес;

·

Ще напомняме на управляващите, че без малкия и среден бизнес, държавата не може да съществува;

·

Ще се събираме, за да се обучаваме как да бъдем по-конкурентоспособни и да научаваме новите тенденции в управляването на бизнеса и новите технологии и иновации;

·

Ще участваме в проекти по европейски програми и фондове, включително и в тези, които се управляват директно от Европейската комисия;

·

Ще използваме всяка една възможност за осъществяване на нови контакти с цел излизане на европейските и световните пазари. Това ще направим, чрез организирането на втората поредна Международна среща на малкия и среден бизнес, този път в София, в началото на ноември;

·

Ще си създадем Взаимо-спомагателна каса, чрез която по-бързо и по-лесно да финансираме малки бизнес проекти на нашите членове, както и по-лесно да можем да гарантираме участие на нашите членове в обществени поръчки;

·

Чрез ежемесечното списание на ОБК – Business Club, издавано в печатен и он-лайн вариант от компанията-член на нашето сдружение – DMD Consult, ще бъдете винаги добре информирани и рекламирани при преференциални условия;

·

Чрез членството на ОБК в Европейски Алианс на Малкия Бизнес (ESBA), ще участваме активно в подготовката на нормативни актове на Европейския парламент, свързани с малкия и средния бизнес и ще следим за тяхното прилагане и спазване;

·

Чрез членството на ОБК в ESBA, ще участваме активно в подготовката на програми на Европейската комисия, по които ще бъдат отпускани безвъзмездни финансови помощи към малките и средните предприятия;

·

Чрез членството на ОБК в ESBA, ще се включим в обсъждането на въпроси, касаещи малкия и средния бизнес, в проекта за Трансатлантическото Партньорство за Търговия и Инвестиции;

·

Ще участваме активно в разработването и обслужването на он-лайн платформа на ESBA, предоставяща възможност за B2B контакти между членовете на ESBA (около 1,2 милиона фирми).

 

Очакваме и вашите предложения за предстоящата дейност на ОБК.

Пишете ни в нашата фейсбук страница www.facebook.com/pages/United-Business-Clubs-Bulgaria/107297089454061 или на e-mail: www.ubclubs.eu

 

На всички наши приятели, последователи и партньори, пожелавам здраве, късмет и успех в преодоляването на кризата.

 

Обединени сме силни! Обединени ще успеем!

 

 

Поздрави,

 

Веселин Халачев

Председател на ОБК

 

Член на Борда на Директорите на ESBA