КИТАЙ

КИТАЙ

 

 • Китайският пазар е пазарът на втората икономика в света, с над 1 милиард и 300 милиона потребители.

 

 • В търговско-икономическото си сътрудничество с Китай българската страна се стреми към привличане на сериозни китайски инвестиции и увеличаване на българския износ за Китай.

 

 • Привличане на инвестиции: идентифицирани сектори, в които страната ни има традиционни предимства и такива, които осигуряват висока добавена стойност и повишена конкурентоспособност на икономиката – машиностроене, автомобилостроене, електроника и електротехника, информационни и комуникационни технологии, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост.

 

 • Български износ за Китай: идентифициран потенциал и интерес за разширяване на българския износ за Китай със селскостопански продукти и храни, етерични масла и козметични продукти от тях.

 

 • В последните няколко години вносът на селскостопанска продукция и храни в Китай се увеличава с огромни темпове, подхранван от бързия икономически растеж и увеличаването на доходите на китайското население. Тенденцията в следващите години показва, че Китай ще се оформи като най-големият и доходоносен пазар на хранителни продукти в световен мащаб. България има необходимият потенциал да изнася качествени храни и селскостопански продукти за Китай. В тази връзка Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните са стартирали 27 процедури (от които са финализирани 3 – за износ на царевица, люцерна, риба и рибни продукти) за изпълнение изискванията за внос в Китай на български земеделски и хранителни продукти. Очакваме скоро да бъде финализирана и процедурата за износ на българско мляко и млечни продукти.

Съгласно изискванията на китайското законодателство, китайската страна извършва контрол и инспекция на качеството при вноса на продукти от растителен и животински произход с ниска степен на преработка, като изисква държавата по произход на продуктите да подаде официална молба за осъществяване на внос на територията на Китай, прави оценка на обществената и ветеринарната хигиена в държавата по произход на стоките, както и на системата за безопасност на храните, оценява риска при внос на месни продукти в Китай, определя изискванията спрямо контрола и ветеринарната хигиена и изисква регистрация на предприятията, производители на въпросните продукти. Процедурата за подписването на т. нар. двустранни протоколи и съгласуване на фитосанитарни сертификати за износ (за стоките от растителен произход) и съгласуване и двустранно одобряване на съответните сертификати за износ (за стоки от животински произход), които представляват и официално разрешение за осъществяване на внос на исканите продукти на територията на Китай, изисква продължително време и е свързано с приемането на работни посещения от китайски експерти от Националната администрация по контрол на качеството на Китай.

Започнати са 27 процедури /от които са финализирани 3/ за изпълнение изискванията за внос в Китай на следните български земеделски и хранителни продукти:

 1. свинско месо и продукти от свинско месо;
 2. замразено и охладено говеждо, телешко, биволско месо и субпродукти;
 3. замразено и охладено агнешко, овче месо и субпродукти;
 4. птиче месо, продукти от птиче месо и субпродукти от птиче месо;
 5. мляко и млечни продукти;
 6. замразено и охладено конско и магарешко месо и субпродукти;
 7. колбаси и деликатеси;
 8. риба и рибни продукти /финализирана с одобрен сертификат/;
 9. отпадъчни пробити пашкули от бубеното семепроизводство;
 10. пчелен мед;
 11. царевица /финализирана с подписан протокол и съгласуван фитосанитарен сертификат /;
 12. люцерна /финализирана с подписан протокол и съгласуван фитосанитарен сертификат /;
 13. отпадъчни материали от производството на рафинирано масло и спирт – слънчогледов шрот и DDGS;
 14. белен слънчоглед;
 15. тютюн;
 16. живи охлюви;
 17. фуражни добавки и премикси, изготвени на основата на фуражни добавки;
 18. трици;
 19. фуражна пшеница;
 20. ечемик;
 21. маслодаен слънчоглед;
 22. свински мокросолени кожи;
 23. пресни череши, праскови и сливи;
 24. бали сено за фураж за животни;
 25. соя;
 26. комбинирани фуражи;
 27. птици, в частност на еднодневни патици – прародители, родители и оплодени яйца.

 

 • Един от най-добрите начини китайският бизнес да бъде информиран за потенциала и възможностите на българските износители е редовното участие в специализираните търговски панаири и изложби. На далечен пазар, какъвто е китайският, който силно се влияе от популярността на предлаганите импортни марки, трябва да разчитаме на директен маркетинг, на промоция и то в продължителен период от време, което означава, че една българска компания, за да влезе на китайския пазар, трябва да има готовността да инвестира време, пари и ресурси, за да постигне резултат и успех.

 

 • Предстоящи национални участия в международни панаири в Китай, организирани от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на икономиката:
 • Национално участие в Международния панаир от общ характер Nanjing International Consumer Goods Expo (NICGE) 2016, 09-11.09.2016 г., гр. Нандзин, Китай – nicge.com Китайската страна предоставя на България 8 безплатни стандартно оборудвани щандове с размер от 9 кв.м., безплатна реклама на националното участие и съдействие при участие в съпътстващите прояви. Изложбата е от общ характер и секторите, които могат да бъдат представени са ХВП, козметика, текстил и облекла, обувки, шапки, чанти, играчки, занаяти, медикаменти, домакински електроуреди, електроника, информационни технологии, машини и оборудване, мебели, осветителни тела, керамика, строителни материали, услуги и други. В понеделник (4 юли) би следвало обявлението за набиране на фирми-изложители да бъде публикувано на интернет страницата на ИАНМСП, с краен срок за подаване на документи 12 юли 2016 г., така че трябва да се следите сайта на Агенцията, при интерес от Ваша страна за участие: http://www.sme.government.bg/ Безплатните щандове ще се ползват от фирмите на принципа на реда на подаване на заявките за участие.

 

 • Национално участие в Международния панаир за МСП в Китай (CISMEF), 10-13.10.2016 г., гр. Гуанджоу, Китай – cismef.com.cn Китайската страна предоставя на България до 20 безплатни стандартно оборудвани щандове от 9 кв.м., безплатна реклама на националното участие и оказва съдействие при участие в съпътстващите прояви. Изложбата е от общ характер и секторите, които могат да бъдат представени са ХВП, козметика, текстил и облекла, обувки, шапки, чанти, играчки, занаяти, медикаменти, домакински електроуреди, електроника, информационни технологии, машини и оборудване, мебели, осветителни тела, керамика, строителни материали, услуги и други. Обявлението е публикувано на сайта на ИАНМСП: http://www.sme.government.bg/?p=33111 Краен срок за кандидатстване: 8 юли 2016 г.

 

 • Инициатива за сътрудничество между Китай и 16 държави от Централна и Източна Европа (16+1)
 • През последните няколко години Китай демонстрира засилен интерес към региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), като поставя акцент върху активизирането на търговско-икономическите връзки и разширяване на контактите в областта на културата, образованието, науката и туризма – Инициативата 16+1. За официалното начало на Инициативата 16+1 се смята Първата среща на правителствените ръководители на Китай и държавите от ЦИЕ, проведена на 26 април 2012 г. във Варшава. Проведени са общо четири срещи на правителствените ръководители във формат 16+1. Последната бе проведена в Китай през ноември 2015 г. Предстои следващата да се проведе в Рига, Латвия, в края на 2016 г. Срещите обикновено са съпътствани и от търговско-икономически форуми със широко участие на китайския бизнес и компании от държавите от ЦИЕ.
 • В рамките на инициативата, по предложение на китайската страна, в различни държави от ЦИЕ се учредиха секторни сдружения за сътрудничество в определени сектори. На 25-27 юни 2015 г. бе учреден Центърът за сътрудничество в областта на селското стопанство във формат 16+1 със седалище в София: http://china2ceec.org/bg/news/9
 • Вече две поредни години, в рамките на Инициативата 16+1, в гр. Нинбо, провинция Джъдзян, Китай, се провежда Форум за търговия и инвестиции между Китай и страните от Централна и Източна Европа (http://www.cceecexpo.org/). В рамките на форума се провеждат голям брой мероприятия: изложба на стоки на страните от ЦИЕ; среща на агенциите за насърчаване на инвестициите на Китай и страните от ЦИЕ; симпозиум за инвестиционно сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ; семинар за сътрудничеството между търговските палати на страните от ЦИЕ и Китай; форум за сътрудничество в областта на образованието във формат 16+1; среща за сътрудничество в областта на туризма; мероприятия в областта на културата, спорта и изкуствата; форум на кметовете и областните управители на Китай и страните от ЦИЕ, и други. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира национално участие на български компании-изложители в Изложбата на стоки за страните от ЦИЕ. Тазгодишното издание бе проведено на 8-12 юни 2016 г. Участие взеха над 20 български фирми. Следващият Форум за търговия и инвестиции във формат 16+1 в гр. Нинбо следва да се проведе през 2017 г.
 • Полезни контакти:
 • Служба по търговско-икономическите въпроси към посолството на Република България в Пекин:

Embassy of Bulgaria, 100600 Beijing, PR of China

4, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai

Стоян Николов, съветник по търговско-икономическите въпроси в СТИВ-Пекин, тел./факс: 0086 10 6532 7966, е-mail: stynnikolov@yahoo.com.sg

 • Eвропейски център за подпомагане на малките и средни предприятия (EU SME Center) – осигурява информационна и логистична подкрепа на МСП от ЕС в дейността им на китайския пазар, в т.ч база данни за консултантски фирми и фирми за правни услуги и др., маркетингови информации и проучвания, и др.: http://www.eusmecentre.org.cn

 

 

 

 

Юли 2016 г.

Дирекция „Външноикономическа политика“

МИ