МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗЛИЗАТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ

38_PartnershipCogsПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗЛИЗАТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ

 

 

Краен срок: Дата 31-03-2015 17:00:00 (брюкселско местно време)

 

Бюджет: € 3 750 000,00  

 

Макс. съфинансиране от ЕС за проект: € 450 000 евро

 

Интензивността на безвъзмездната помощ от ЕС се ограничава до максимална стойност на съфинансиране от75% от допустимите разходи.

 

Период на изпълнение: 24 месеца.

 

Допустими кандидати: Клъстери и мрежови бизнес организации, регистрирани или планирани да бъдат регистрирани

 

Цели:

Основната цел на проекта е да се засили трансграничното и секторно сътрудничество между клъстерите и бизнес мрежите; да подкрепи създаването на Европейски стратегически клъстерни партньорства; да поведе международното клъстерно сътрудничество към области от стратегически интерес – особено в подкрепа на развитието на нововъзникващите индустрии.

Тази дейност се фокусира върху насърчаването на клъстерната (мрежовата) интернационализация, където заинтересованите консорциуми имат възможност да развиват и прилагат обща стратегия за интернационализация и подкрепа на интернационализацията на МСП по отношение на трети страни извън Европа.