МАЛКИЯТ И СРЕДЕН БИЗНЕС – КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА В БЪЛГАРИЯ

МАЛКИЯТ И СРЕДЕН БИЗНЕС – КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА В БЪЛГАРИЯ
Това трябва да е абсолютно и безусловно ясно.
Само, когато има силно развит малък и среден бизнес, тогава може да има разцвет на икономиката, което пък от своя страна ще доведе до разрешаването на редица проблеми, съществуващи в здравеопазването, образованието, културата, спорта и дори във вътрешния ред и сигурност на обществото. Да, вярно е, че нещата не са никак прости и в голяма степен процесите са двупосочни. Ние не отричаме, че за правилното развитие на бизнеса е необходимо добро здравеопазване, добро образование, ред, сигурност и т.н. Само, че искаме да напомним, че икономиката е основата, а всичко останало се намира в надстройката.
А най-важни за развитието на всяка икономика, са малките и средни предприятия (МСП). Според “Списъкът с данни” на Европейската комисия, МСП в България представляват 99.8% от икономическата ни структура, 76% от всички работни места са заети в МСП и 61% от годишната добавена стойност се осигурява от МСП. Има и още куп факти, доказващи, че именно развитието на МСП е ключът към успеха и социално-икономическото благоденствие в България.
Ние, от Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК), считаме че е крайно време у нас да се създаде ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЕКТ, който да обедини всички предприемачи, представители на микро, малки и средни предприятия, свободни професии и занаятчии, които със своя дух, работохолизъм, всеотдайност и експертиза да подпомагат управляващите в България (които и да са те) в извеждането на страната ни от кризата и отвеждането и до мястото, което винаги и се е полагало – в челните редици на Европа.
Категорично настояваме за спешни, конкретни и реални действия в подкрепа на малките. До един месец, ние от ОБК ще предложим списък с предложения, идващи директно от представителите на малкия и среден бизнес.
Необходим е рестарт на реалната икономика, а не да се разчита основно на глоби, такси и нови налози.
Необходима е яростна битка с монополите и олигархичните кръгове. В момента, в света, Европа и дори България 0.1% от хората притежават повече активи от останалите – това неравенство е един от най-големите бичове на нашето време.
Най-важното, обаче, е специално отношение и подкрепа за малките и средни компании, за стартиращите, за фирмите на хората от предпенсионна възраст, за младежите-предприемачи, за социалните предприятия. Спешно трябва да се подкрепи предприемаческия дух. Спешно трябва да се стимулира създаването и въвеждането на иновации.
Като за начало, малките трябва:
• да бъдат оставени да работят спокойно;
• да бъдат стимулирани чрез предоставяне на безлихвени заеми;
• да им бъде даден по-лесен достъп до европейските програми и фондове;
• да им се предостави реално участие и реални възможности за печелене на обществени поръчки;
• да им бъде предоставен по-лесен достъп до иновации и ИКТ, а за онези, които въвеждат иновативни решения, да бъдат облекчавани данъчно;
• да бъдат подпомагани за излизане на вътрешно-европейските и световните пазари;
• да бъдат подпомагани в намирането на квалифицирани кадри;
• да бъдат подпомагани в образованието и обучението на собствениците, мениджърите и работниците.
Управляващите трябва да са наясно, че вложените финансови и други средства в развитието на малкия и среден бизнес, ще доведат до сериозни приходи в хазната и ще получат високо социално отражение.
Представителите на микро, малкия, средния бизнес, свободните професии и занаятчиите трябва да бъдат високо ценени от цялото общество, защото това са хората, които работят по 12 – 14 часа в денонощие, без да се интересуват от собствени почивки и отпуски; хората, даващи работа на най-много семейства в държавата; хората, поемащи най-големите рискове, залагайки всичко, което имат; хората, които плащат най-много данъци и пълнят хазната; хората, които, в същото това време намират най-малко време за своите семейства. Това са ХОРА, ДОСТОЙНИ ЗА УВАЖЕНИЕ!
Уважаеми политици, ние ще Ви подкрепяме във всяко начинание, което е за доброто на България, но и ще изискваме от Вас да бъдете отговорни към обществото. В името на страната ни, в името на бъдещето на децата ни – можете да разчитате на нас.
Уважаеми предприемачи, представители на микро, малък и среден бизнес, свободни професии и занаятчии, нека да се обединим около този така важен ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗХОД, нека се обединим в името на каузата – България.
Да, НИЕ СМЕ МАЛКИ, НО СМЕ МНОГО И ОБЕДИНЕНИ ЩЕ УСПЕЕМ!

Веселин Халачев,
Председател на ОБК
Член на Борда на директорите
European Small Business Alliance