Малки и средни предприятия получават 102 млн. евро от ЕС до 2020 г.

Кабинетът одобри нова оперативна програма за тази цел.

Малки и средни предприятия у нас ще получат финансиране от Европейския съюз (ЕС) на обща стойност от 102 млн. евро. Това е заложено в Оперативна програмата „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, като нейният проект беше одобрен от Министерски съвет(МС) по време на днешното заседание.

“Финансирането по програмата е изцяло от Европейския фонд за регионално развитие и не включва национално съфинансиране. По-благоприятните условия по ОП ИМСП са свързани с по-високо покритие на кредитния риск и възможност за по-голямо намаляване на обезпеченията и лихвите по кредитите за малките и средни фирми“, обясняват от пресцентъра на кабинета.

Решението на правителството отваря вратата за стартиране на преговорите с Европейската комисия (ЕК) по новата оперативна програма. От кабинета допълват, че ресурсът за новата оперативна програма за малките и средните предприятия се заделя с изменение на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Източник: econ.bg