МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ от Узбекистан

На МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ от Узбекистан, вече могат да разчитат българските ЗДРАВНИ и СОЦИАЛНИ заведения.
Българска делегация от водещи имена в нашата медицина, сред които, проф. д-р Пенка Стефанова, Алисе Муртезова, д-р Шейтанова, д-р Бацанова и др., посети редица висши здравни заведения и медицински университети и колежи в Узбекистан и се срещна с висши ръководни органи от министерствата на здравеопазването и на образованието. Постигнати бяха редица важни споразумения.
Делегацията бе водена от г-н Веселин Халачев, в качеството си на Председател на Обединени Бизнес Клубове и Председател на Българо-Узбекската Търговска Камара.