МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПОДПИСАН МЕЖДУ ОБК И GREMIUM LEVANTIN – БАЛКАНСКА ТЪРГОВСКА КЪЩА – БРАШОВ, РУМЪНИЯ

На 15 юни 2018г. в гр. Велико Търново, където не случайно има Регионален офис на ОБК, се състоя българо-румънски бизнес форум. В  събитието участваха заместник-министърът на икономиката Александър Манолев, кметът на общината Даниел Панов, представители на ОБК и представители на повече от 100 фирми. Форумът бе последван от посещение на семействата на посланиците на Германия, Италия, Литва, Словения, Швейцария, Португалия, Кипър и Хърватия, придружени от Н.Пр. г-н Тодор Чуров, посланик на Република България в Република Румъния.

Фактите сочат, че връзките между бизнеса от двете държави постоянно се задълбочават и развиват. Много са съвместните проекти между представителите на бизнеса от двете страни. По време на форума стартира съвместна кампания за промотиране на български и румънски производители.

В рамките на форума бе подписан МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБК И БАЛКАНСКА ТЪРГОВСКА КЪЩА (със седалище в гр. Брашов, Румъния и с повече от 1100 активни фирми членки). Двете страни, подписали Меморандума, се споразумяха, спазвайки принципите на взаимно уважение и разбирателство да си сътрудничат в социален и икономически аспект по отношение подкрепата им за развитието на МСП в двете страни.