Мерки предложени от ОБК

Уважаеми колеги – представители на малкия и средния бизнес,

На всички ни е известно, че COVID-19 не е някакво животно, което може да се застреля и проблемът да се разреши. Кризисната ситуация нито ще свърши скоро, нито ще свърши изведнъж. Трябва да сме наясно, че този дискомфорт ще продължи поне до есента. Ето, за това малките и средните предприятия в България трябва да подходят отговорно, да поставят своите разумни искания пред управляващите и за пореден път да докажат, че икономиката се крепи на “техните рамене” и че те са готови да направят необходимите жертви. За да се случи това, обаче, държавата също трябва да предприеме редица мерки.

Малкия и средния бизнес не иска подаяния и неработещи мерки от държавата.

Ние искаме да не ни се пречи и да ни се даде възможност да работим за да изхранваме нашите семейства, приятели и нашите служители.

Породилата се кризисна ситуация изисква развитието на по-специфични бизнеси. Именно малките бизнеси би трябвало по-бързо и по-адекватно да се ориентират, адаптират и да действат. Необходимо е бързо преструктуриране на бизнеса. Повече от всякога, сега трябва да се развива бизнес, от чиито продукти и услуги се нуждае населението и институциите, а не да развиваме дейност, която ние харесваме. Повече от всякога, сега са необходими иновации и дигитални умения, дигитален маркетинг и онлайн търговия.

Трябва да изразим ясно, че ние можем да работим неуморно и като патриоти сме готови да помагаме за укрепване на разклатената държавна икономика. Ние не се плашим от трудности и предизвикателства. Нека, обаче, и управляващите да покажат, че са загрижени за нашето съществуване. Разбираме, че е по-лесно да се работи само с няколко големи компании, но сега времената са различни.

 

Ето и някои наши предложения към управляващите – стъпка към взаимно признание, подаване на ръце за да можем обединени да успеем срещу кризата COVID-19:

 1. Мерки, ненатоварващи финансово държавата
 2. Промени в закона за обществените поръчки, така че достъпът на МСП до тях да бъде по-улеснен; да се дава предимство на българските производители и доставчици на продукти и услуги. (Знаем, че армия, полиция, пожарна, железници, пощи, болници, учебни заведения и др. имат непрекъснато нужда от униформи, обувки, предпазни средства, храна и т.н. – нека тези стоки и услуги да бъдат доставяни от български производители. Така, реално ще се подпомогне българската лека промишленост и земеделието. Могат да се дадат и редица други подобни примери.)
 3. Разговор с Националния и Общинския гаранционни фондове, Българската банка за развитие и търговските банки за създаване на специални гаранционни финансови инструменти, които да подкрепят преструктурирането на бизнеси, насочени към производство (услуги), пряко засягащи борбата с COVID-19. Подобни финансови инструменти да се предоставят и на МСП, чийто месечен оборот е спаднал с повече от 20% спрямо същия месец от предходната година. (Пример: отпускане на нисколихвени /1% – 3% годишна лихва/ заеми, дългосрочни, с едногодишен гратисен период, като 50% – 70% от обезпечението се предоставя от държавата, или нейни институции под формата на гаранции).
 4. Въвеждане на “наемна ваканция” за най-силно засегнатите от кризата МСП, т.е. МСП в затруднено положение да не плащат наеми по време на кризисния период, като това може да стане по 2 варианта – а/ когато наемите се заплатят от наемателя, разсрочено в срок от 1 до 3 години след възстановяване на работа; б/ държавата овъзмезди наемодателя.
 5. Бързо усъвършенстване на електронното управление – подобряване работата на едно гише. (Пример: фирми не могат да теглят кредити, заради документи, които се издават от съда, който не работи.)
 6. Облекчаване на търговските взаимоотношения, първо с Република Северна Македония, а след това, постепенно и с другите държави от Западните балкани. По този начин бизнеса ще може да разчита на по-голям пазар, а и ще покажем нашето добро отношение към нашите западни съседи в техните усилия по пътя им към Европейския съюз.

 

 1. Мерки, с финансов ангажимент от държавата
 2. Отпускане на безвъзмездна финансова помощ за най-силно засегнатите от кризата МСП както следва:

а/  3 000 лева за самоусигуряващи се (адвокати, лекари, консултанти, брокери, занаятчии и др.)

б/ 10 000 лева за микро предприятия

в/ 20 000 лева за малки предприятия

г/ 30 000 лева за средни предприятия

 1. Създаване на фонд или определяне на бюджет от вече съществуваща програма за безвъзмездно финансиране на дигитални иновации
 2. Намаляване на ДДС на 7% за земеделски продукти, лекарства и стоки свързани с борбата с COVID-19 през периода на извънредните мерки.
 3. Да се спрат наказателните лихви по задълженията на МСП към НАП и НОИ през периода на извънредните мерки.
 4. Освобождаване от ДДС за срок от една година след изтичане на периода на извънредните мерки на МСП, работещи в областта на хотелиерство, ресторантьорство, развлекателен сектор (без хазартен), организиране на конференции и събития.
 5. Освобождаване от ДДС за срок от една година след изтичане на периода на извънредните мерки на микро предприятията, работещи в селските райони.
 6. Държавата да поеме разходите по заплащане на трудовите възнаграждения на служителите в най-силно засегнатите МСП, подлежащи на съкращение през периода на извънредните мерки в размер на 75% от трудовото възнаграждение през месец февруари 2020 година, но не повече от 2000 лв на човек.

 

Забележка: Въпреки, че съкращението МСП означава малки и средни предприятия, нашите предложения за МСП включват микро, малки и средни предприятия, самоосигуряващи се, свободни професии и занаятчии.

 

Колеги, сега е моментът, в който можем да се обединим и заедно да защитим нашите общи интереси – интересите на малкия и средния бизнес в България.

Ако си стоим кротко пред телевизорите и очакваме нещата да се случат от самосебе си и да оставим някой друг да се разпорежда с нашите съдби и да решава вместо нас, нищо добро не ни очаква – нито нас, нито нашите деца нито икономиката на страната ни. Нека заедно начертаем плана за излизане от кризата, предизвикана от COVID-19.

Обединени сме силни! Обединени ще успеем!

Експертен съвет на ОБК