Наградите на ОБК – 2018

Уважаеми колеги,

Във връзка с наближаващият празник, честването на 5-годишнината от учредяването на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК), УС на ОБК взе решение да раздаде специални награди. С цел, създаване на по-добра и прозрачна организация, УС на ОБК реши следното:

 1. Да бъде сформирано 7-членно жури, като съставът на журито трябва да бъде приоритетно от членове на ОБК. Срок: 12 януари 2018 г.
 2. УС на ОБК определи следните категории награди:
 • Държавни институции в подкрепа на малкия и средния бизнес (МСП)
 • Местни власти в подкрепа на МСП
 • Финансови институции в подкрепа на МСП
 • Медии в подкрепа на МСП
 • Големи компании в подкрепа на МСП
 • Чуждестранни (международни) организации в подкрепа на МСП
 • Най-добра иновативна микро, малка или средна компания
 • Най-бързо развиваща се микро, малка или средна компания
 1. Кандидатурите за награди, трябва да бъдат предложени до 31 януари 2018 г.
 2. Журито трябва да обяви номинациите (в разширен списък) до 28 февруари 2018 г.
 3. Краткия списък (шорт лист), както и имената на определените победители във всички категории трябва да останат в пълна тайна до тяхното обявяване по време на церемонията по награждаване – част от тържественият коктейл по случай 5-годишният юбилей на ОБК.

 

За предложения и повече информация относно юбилеят, коктейлът и церемонията по награждаване, моля пишете на office@ubclubs.eu, office.ubclubs@gmail.com, или се обадете на тел. +359 894 377 977.