Награди на ОБК

Очаквайте НАГРАДИТЕ на ОБК за подкрепа на малкия и средния бизнес на Балканите  – 11 юни 2020 г.