Надежди за малкия и среден бизнес във Велико Търново

Интересна среща-дискусия в красивата ни стара столица.

Представителите на малкия и среден бизнес от великотърновския регион имаха възможността да си поговорят с г-н Веселин Халачев – Председател на Обединени Бизнес Клубове, г-н Валери Димитров – image_2_22Директор на проекта CREAM за източна Европа (партньори на ОБК), проф. д-р Пенчо Пенчев – преподавател по устойчиво развитие в катедра “Национална и регионална сигурност” в Университета за национално и световно стопанство.

Както очаквахме, основните проблеми се оказаха едни и същи, като в предишните региони, които посетихме – бюрокрация, административен скрит и явен рекет над малкия и среден бизнес, ширеща се корупция на всички нива на администрацията, междуфирмена задлъжнялост, труден достъп до финансиране, недостиг на информация относно програмите по еврофондовете и обществените поръчки, ниска квалификация на работната ръка и т.н. Предприемачите във Велико Търново са на мнение, че политиците ни тотално са абдикирали от властта и са се отдали на собствено облагодетелствуване – никой не го е грижа за бизнеса и за хората като цяло.
За пореден път достигаме до извода, че малкият бизнес в България никога не е бил приоритет на държавата и правителствата на прехода, въпреки че в Лисабонската стратегия е записано, че приоритет на ЕС е малкият бизнес.
И все пак видяхме малките огънчета на надежда в очите на предприемачите. За съжаление, голяма част от тях вече са напуснали Велико Търново, или се канят да го сторят в посока София, или чужбина. Казват, че местните власти и поделенията на държавните институции ги мачкат непрекъснато и не им дават възможност дори и за оцеляване.
Всички присъстващи достигнаха до категоричния извод, че ние – предприемачите от малкия и средния бизнес – е крайно време ДА СЕ ОБЕДИНИМ ЗА ДА ОТСТОЯВАМЕ НАШИТЕ ИНТЕРЕСИ!