Национален бизнес форум 2022 – Разград

ПРОГРАМА

 

17.02.2022 (четвъртък) – Разград

Присъствено: ЗАЛА на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ет.11

Онлайн: https://meet.google.com/yme-qyhk-jyu

 

09.30 – 10.00 Регистрация на участниците и гостите

10.00 – 10.20  Откриване на форума

* Кратко обръщение от г-н Веселин Халачев – Председател на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени бизнес клубове (ОБК) и член на Борда на Директорите на Европейски Алианс на Малкия Бизнес в Брюксел

*  Приветствени слова от г-н Иван Иванов – Министър на земеделието на Република България (видео обръщение)

*  Приветствени слова от г-н Деян Димитров – областен управител на област Разград

*  Приветствени слова от г-н Ерхард Бусек – Координатор на Инициативата за югоизточно европейско сътрудничество в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE), бивш еврокомисар и вице-канцлер на Австрия (видео обръщение)

 

Реч на г-жа Урсула фон дер Лайен – Президент на Европейската комисия, отправена към всички участници, ангажирани с инициативата Дни на европейската индустрия 2022 г. (видео – оригинал, на английски език с пряк звуков превод на български)

 

10.20 – 10.40 Първи панел: Европейски фондове и програми, упарвлявани от Европейската комисия, с директно кандидатстване в Брюксел, в подкрепа на зеления и цифровия преход на европейската икономика. Инициативатa на ЕС “Вратата към света” с бюджет от 300 милиарда евро за възобновяема енергия, инфраструктура и транспорт.

Лектори:

  • Веселин Халачев – Председател на ОБК и член на Борда на Директорите на Европейски Алианс на Малкия Бизнес в Брюксел
  • Проф. д-р Майкъл Фазекаш – главен координатор на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE) с Инициативата за югоизточно европейско сътрудничество (SECI)

 

10.40 – 11.10 Втори панел: Европейски програми, управлявани на национално ниво за новия програмен период 2021-2027 – програмите за развитие на селските региони, иновациите и конкурентоспособността, човешките ресурси, околна среда, наука и образование и др.

Европейската стратегия „От фермата до трапезата“

Стратегия на ЕС за устойчива синя икономика – мисия „Възстановяване на световния океан и води до 2030 г.»

Лектори:

  • г-жа Ева ТзикаГенерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия
  • Представители и експерти от различните Управляващи органи на съответните програми

 

11.10 – 11.40 Дискусионен панел: Въпроси и отговори, свързани с двата предходни панела. Дискусии за възстановяването, развитието и устойчивостта на европейската икономика – предложения, свързани с Програмата „Втори шанс“, насърчаването на предприемачеството, включително сред младите и хората на 55+, социално предприемачество, дигитализация, възобновяеми енергийни източници, кръгова икономика и др.

 

11.40 – 11.45 Закриване на форума

 

За повече информация, можете да пишете на office@ubclubs.eu  office.ubclubs@gmail.com , както и да следите официалния сайт на ОБК www.ubclubs.eu  или фейсбук страницата United Business ClubsBulgaria .