НЕВЕРОЯТНА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ В РУСЕ!

975080_4862362198638_1462657083_n_17Точно с тези думи можем да определим протеклата вчера, 26 юни 2013г., среща в красивия крайдунавски град Русе.

Само добавяме и: препълнена зала, огромен журналистически интерес, ползотворна за бизнеса дискусия.

По време на срещата, председателя на сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК), г-н Халачев, представи идеята, целите и действията на ОБК.

Г-н Валери Димитров – координатор на C.R.E.A.M. за Източна Европа – разказа за партньорството между нашите две организации и за добрите възможности за участие в съвместни евро проекти, свързани с публично-частното партньорство.

С огромен интерес, всички в залата, изслушаха изказването на доц. д-р Даниел Павлов – ръководител на  Центъра за насърчаване на предприемачеството към Русенския университет “Ангел Кънчев” и представител на г-н Емил Трифонов – декан на факултет “Бизнес и мениджмънт”. Той представи редица програми и възможности за сътрудничество между науката и бизнеса. Г-н Павлов приветства нашата инициатива за създаване на сдружение от такъв тип, пожела ни успех и заяви, че наистина можем да разчитаме на подкрепа от академичната общност, както и надежда за помощ и обратна връзка от страна на бизнеса. Всичко това изцяло съвпадна с едно от плануваните бъдещи действия на ОБК, а именно, организиране на стипендиантска програма.

Гост на срещата бе и г-н Думитреску – представител на румънската търговска камара. Той изрази надежди за взаимно сътрудничество между ОБК и румънския бизнес. Изрази и желанието и възможността си да съдейства на нашето сдружение за популяризиране на добрите бизнес практики, включени в румънското законодателство.

Думата бе предоставена и на г-н Камен Владов – координатор на ОБК за Русенския регион, който се изказа по отношение на структурата на русенския бизнес клуб.

В дискусията взеха участие и редица представители на предприемачеството в Русе и региона. Основните проблеми, за които те говориха, бяха свързани с бюрокрацията; труден достъп до финансиране; липсата на достатъчно информация по отношение на евро фондове и обществени поръчки; държавния рекет налаган на бизнеса чрез непрекъснати “измислени от нищото” глоби и такси; голямата междуфирмена задлъжнялост; картела на хранителните монополи; липсата на информация и помощ за излизане на международните пазари и т.н.

Бяха направени немалко предложения за разрешаване на различни проблеми.

Всичко това бе прилежно записано от представителите на ОБК и след разглеждане и разискване от Управителния съвет и експерти, ние ще излезем с официална позиция и изявление по време на националната среща на ОБК през октомври 2013, като всички тези наши изисквания и предложения ще бъдат предоставени на местните и централни власти.

Ръководството на ОБК най-сърдечно благодари на всички участници в дискусията, благодарим на гостоприемните русенци – Вие ни заредихте с доста голям оптимизъм за бъдещето на бизнеса в България.

Нека бъдем активни! Нека си помогнем сами!

Обединяваме се за да отстояваме нашите интереси!