Срещи на ОБК с лидери на различни български партии

Уважаеми колеги,
Днес, 14.04.2016г., се проведе първата от планираната поредица от срещи на ОБК  с лидери на извънпарламентарни и парламентарни политически сили. Основна тема на тези неофициални срещи е обсъждане идеите на партиите за развитие на МСП в България.

Първият ни гост бе г-н Георги Кадиев от инициативен комитет за създаване на ПП “Нормална държава”. Председателят на ОБК, г-н Веселин Халачев и г-н Георги Кадиев обсъдиха следните въпроси:
– добрите европейски практики за подпомагане на МСП и тяхното прилагане в България
– участие на ОБК в създаването на програмни икономически идеи за развитието на МСП в България

Разговорът приключи с уверението, че следващата стъпка ще бъде среща с икономическия екип на бъдещата партия на г-н Кадиев.

Очаквайте информация и за следващите срещи на ръководството на ОБК с представители на български партии. Подобни срещи ще бъдат организирани и в по-широк формат, т.е. с по-голяма част от членовете на ОБК, за което ще бъдете уведомени допълнително.