НОВИНИ ОТ ЕВРОПA

Устойчиво финансиране: Председателството и Парламентът постигат политическо споразумение относно правилата за прозрачност

След временното споразумение за създаване на нова категория нисковъглеродни показатели, ЕС допълва своя набор от правила, за да насърчи инвеститорите да бъдат по-добре запознати с въздействието на техния бизнес върху околната среда.

 

Румънското председателство на Съвета и Европейския съюз постигна предварително споразумение относно предложение за въвеждане на задължения за прозрачност относно начина, по който финансовите компании интегрират екологични, социални и управленски фактори в своите инвестиционни решения. Институционалните инвеститори, като мениджърите на активи или застрахователните компании, получават мандат от своите клиенти и бенефициенти да вземат инвестиционни решения от тяхно име.

 

Жените трябва да имат равен дял в политиката, казват евродепутати и национални депутати

По-малко от три месеца преди европейските избори, Комитетът за равенство между половете проведе междупарламентарна среща за властта на жените в политиката. Един ден преди Международния ден на жените членовете на комисията по правата на жените и равенството между половете обсъдиха с повече от 20 национални депутати от 15 държави-членки на ЕС и Норвегия по време на междупарламентарна среща на тема „Силата на жените в политиката“. Откривайки събитието под председателството на Вилия Блинкевичуте (S&D, LT), председателят на ЕП Антонио Таяни заяви: ‘‘ Трябва да продължим да работим, за да имаме повече жени в политиката, но и в бизнеса. Това е битка за достойнство и уважение, от които всички ние трябва да се борим.”