Новият отдел на ОБК – „Европейски фондове“!

23_FreeGreatPicture.com-50300-in-the-figure-of-unity-and-cooperation-in-the-workplaceВ началото на тази година ОБК създаде свой нов отдел – „Европейски фондове“. Сдружението стриктно следва своята цел – да обедини всички позитивни български предприемачи, които търсят и предлагат нови и иновативни бизнес идеи, както и всички интелигентни млади хора, желаещи да стартират свои собствени бизнес проекти. Основните принципи, залегнали в концепцията за създаване на сдружението – реално подпомагане на малкия и среден бизнес, идентифициране на проблемите им, създаване на нови възможности за финансиране на членовете на сдружението чрез икономически инструменти и гаранции за развитие на устойчив и конкурентен бизнес в рамките страната и на общия европейски пазар, породиха потребността от създаването на отдел „Европейски фондове“. Основна мисия на новата структура е да осигури на членовете на сдружението свободен достъп до информация, свързана с възможностите за финасиране на съществуващ и прохождащ бизнес. Все още, за голяма част от предприемачите в България, е трудно да получат адекватна и навременна консултация относно вариантите за финасиране чрез европейски средства. В повечето случаи не смеят да се доверят на безбройните консултанти по различни причини – недобросъвестност или некомпетентност и изхождайки от притеснението, че нямат пълно доверие, предпочитат да не рискуват и не предприемат никакви действия.

Отдел „Европейски фондове“ е част от голямото семейство на ОБК и неговите членове подхожат спокойно и с доверие, което вече е спечелено с коректното отношение и ангажираност на сдружението към тях.

Отделът  осигурява пълен достъп до информация относно възможностите, които предоставят структурните фондове в България и фонд „Земеделие“, добре познати на по-голяма част от бизнеса.

Амбициозната цел на екипа, която е превърнал в своя мисия, е да разшири хоризонтите на българския предприемач и да предостави възможности за финасиране и подобряване на бизнеса чрез финансовите инструменти и програми на Европейската комисия. Това е един алтернативен начин за получаване на европейски средства, директно от структурите на Европейски съюз, без да се преминава през българската административна система. Програмите, управлявани от Европейската комисия, са насочени най-вече към МСП, но посредством тяхното обединение в по-мащабни структури, като клъстери например, и създаване на международна мрежа за взаимодействия между тях, която да скъси разстоянията, да преодолее границите и да ги превърне в бъдещи постоянни партньори.

Тези програми имат за цел още да повишат капацитета на фирмите, участващи в тези проекти, чрез различни обучения, организиране на браншови изложения, на които много лесно да се видят постиженията на другите в бизнеса, да се споделят идеи и опит и те да се имплементират по подходящ начин в бизнес средата на различните външни партньори.

Екипът на „Европейски фондове“ активно работи с административни звена на Европейската комисия, базирани в Брюксел, както и с други чуждестранни партньори, с които непрекъснато следи и обменя информация за актуални програми, отворени схеми и покани за проектни предложения. Не са за пренебрегване и изградените ни контакти и постоянна комуникация със звена и на българската администрация, ангажирани и обявени за посредници на Европейската комисия, с които отделът ни работи изключително интезивно и професионално и среща тяхната подкрепа и съдействие, при необходимост.

Ето защо имаме самочувствието и увереността, че можем и предлагаме на своите партньори адекватни и професионални съвети и се ангажираме до край с техните потребности и изисквания както и, че сме в състояние да им предложим повече възможности за алтернативно финансиране.

 

В момента екипът на отдел „Европейски фондове“ разработва проекти по няколко отворени програми на Европейската комисия.

На страницата на ОБК редовно ще публикуваме всички нови покани за проектни предложения и ще бъдем на разположение на членовете на сдружението за допълнителна информация.