Нови партньори на ОБК за проекти по програмата COSME

0_961690_10203901582445560_1580348444_nСдружение Обединени Бизнес Клубове участва в ролята на водещ партньор в проект по покана за проектни предложения Cluster Go International с направление Азербайджан, Казахстан и Грузия. По време на националната конференция под надслов „ДВИЖЕТЕ СЕ НАПРЕД С FSB, Бирмингам 2015-та“, г-н Халачев се споразумя с Председателя на Словенската търговска камара, г-жа Вида Кожар, да бъдат наши партньори.
След срещата си с председателя на ОБК, представителя на Португалския парламент, г-н Габриел Гуча, също прояви сериозен интерес, португалски бизнес организации да се включат като наши партньори.