ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ представени на Обществения съвет към Министъра на околната среда и водите, 10.05.2013г.

314784_10151043688221737_750281758_n_12На срещата на Обществения съвет към Министъра на околната среда и водите основен акцент на дискусиите бе създаването на Хартата за устойчив планински туризъм, която е подкрепена и от другите свързани министерства – МИЕТ, МТИТС, МЗХ и МФВС. Структурата на документа базисно беше предложена от екипа на МОСВ и продължава да се разработва. Позицията на Сдружението беше изготвена с вашето активно съдействие и подробно представена и дискутирана от Надя Дилова, член на УС.

Синтезираните текстове ще станат част от основополагащите текстове в Хартата за устойчив туризъм!

 

Вижте част от част от текста, който беше представен на присъстващите на заседанието в раздел ДОКУМЕНТИ.

Всички заседания се отразяват от националните медии и се излъчват пряко на сайта на МИОСВ!

 

По-долу следват основни въпроси, с помощта на които можем подробно и изчерпателно да участваме всички заедно в по-задълбочената разработка и разширяване на ХАРТАТА ЗА УСТОЙЧИВ ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ:

 

1.  Как да осигурим максимално включване на местните общности?

2.  Как да гарантираме устойчивото развитие на малките общини?

3.  Как да насърчим участието и развитието на малкия и среден бизнес в развитието на териториите?

4.  Как да съчетаем НАТУРА2000 изискванията за устойчиво развитие и опазване с икономическия растеж?

5.  Да определим връзката и мястото на развитието на био земеделието и туризма?

6.  Как да се интегрират потенциални въпроси, свързани с др. компоненти на околната среда – въздуха, водите, почви? Чистотата и управление на отпадъците

7.  Обвързване на туризма със спорта/здравето?

8.  Устойчивият транспорт и насърчаването на съответни решения за туристическите територии и за достъпа до тях?

9.  Интегриране на туристически маршрути и достъп до туристически обекти (Зелен пояс и Евровело маршрути)

10. ВЕИ и енергия?

11. Строителство – видове материали, технологии и методи на работа (вкл. управление на отпадъци, транспортиране), хармонизиране с ландшафта (природен и културен облик)

12. Интегриране на информацията и изводите от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда на Изпълнителната агенция по околна среда и водите в Хартата.

13. Как да насърчим образованието и как Хартата да се свърже с образованието?

 

До 17.05. 2013г.  очакваме вашите мнения и становища по гореописаното на office@ubclubs.com  иn.dilova@ubclubs.com

 

Не забравяйте, че след изготвянето на такива основополагащи документи следва тяхната реализация, а именно НИЕ, ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ОТ МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС сме в състояние да го направим!

НЕКА ДА СЪЗДАВАМЕ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ!