ОБК В АКТИВНА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС

ОБК В АКТИВНА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС

Уважаеми колеги – представители на микро, малък и среден бизнес, на занаятчийството и свободните професии, Управителният съвет на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК) на свое редовно заседание взе решение да предприеме нови, активни действия в защита интересите на предприемачите, които представлява.

Ние, от ОБК, смятаме, че периода на предизборна кампания за народно представителство е най-подходящ да представим и подложим на политически дебат проблемите на малкия и средния бизнес, както и да предложим на основните политически партии участващи в изборите адекватни мерки за разрешаването им.

За целта ОБК планира поредица от срещи с лидери на политическите сили и техните икономически екипи. ОБК ще направи и обиколка из страната, за да се срещне с представители на микро, малък и среден бизнес, на занаятчийството и свободните професии, независимо от тяхната възраст, пол, политическа принадлежност и вероизповедание. На тези срещи ще бъдат поканени настоящи и бъдещи предприемачи, както и онези, които симпатизират на предприемачеството.

ОБК е ориентирано към бизнеса сдружение и срещите, които ще бъдат проведени не са с цел участие в изборната надпревара. Ние искаме да дискутираме натрупалите се проблеми, както и да представим нашите предложения и искания към бъдещите народни представители и управляващи.

Уважаеми колеги, апелираме за по-голяма активност от Ваша страна. Следете редовно нашите уеб и фейсбук страници и се включвайте в срещите, които организираме. Само така нашето мнение ще бъде чуто, а интересите ни защитени. Сега е моментът, в който да бъдем активни участници в определянето на дневния ред на малкия и средния бизнес.

Анализът на изпълнението на десетте основни принципа на европейския Закон за малкия бизнес, показва, че българските малки и средни предприятия са на последно място в развитието си, в сравнение с това на своите колеги от другите европейски държави. Това се дължи най-вече на слабото участие на представителите на МСП в обсъждането и вземането на политически решения, касаещи развитието на малкия и средния бизнес у нас.

Уважаеми колеги, нека оставим, макар и за кратко, ежедневните си проблеми. Нека поне през следващите два месеца покажем, че не желаем и че няма да позволим да бъдем тъпкани, мачкани, рекетирани, унижавани и т.н. Да покажем, че към предприемача трябва да се отнасят с респект и уважение, защото 76% от работните места у нас се създават от малкия и средния бизнес, а 62% от БВП се дължи на МСП. Ако всички ние, в България, искаме добро здравеопазване, образование, култура, сигурност и т.н., това означава, че трябва първо да сме отговорни към обществото си, да подпомагаме развитието на предприемаческия дух, да стимулираме иновациите и да подобряваме инвестиционния климат, което става само с подкрепа на малкия и средния бизнес от страна на държавните институции.

През 2017 година, ОБК си поставя за цел да стартира 15 мерки за подкрепа на малкия и средния бизнес у нас. Някои от тези мерки са с международен характер. Първата от тях е свързана с ДОСТЪПА ДО ФИНАНСИРАНЕ.

АЛТЕРНАТИВНО ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕС И СОЦИАЛНИ ИДЕИ

Най-сериозната и голяма платформа за ГРУПОВО ФИНАНСИРАНЕ (Crowdfunding) за България и Балканите се разработва от екип на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ (ОБК).

Съвсем скоро, представители на бизнеса, стартиращи компании, общини, благотворителни организации, физически лица и други ще имат възможността да финансират своите идеи и проекти по най-модерния в света начин – Crowdfunding. Това, според финансовите експерти от Европейската комисия е бъдещето в развитието на финансовия сектор. Стига да имате добра идея с добра обосновка и бизнес план, Вие можете да бъдете финансирани по начин и условия, които самите Вие желаете и в срокове, които Вие поставяте. Това означава, че в много от случаите, можете да получите или безвъзмездно (предимно при социални проекти), или безлихвено, или нисколихвено финансиране. Тук, няма значение дали имате обслужени или необслужени кредити, дали имате каквито и да е било други задължения към когото и да е било; няма значение колко нова или стара е Вашата фирма и какви обороти и печалби или загуби има. Тук, най-голямо значение има Вашата идея и план за нейното осъществяване и до каква степен тази идея ще събуди интерес в потенциалните инвеститори; правилата ги определяте Вие.

Чрез платформата за краудфандинг на ОБК, желаещите ще могат да кандидатстват по всички разновидности на груповото финансиране, определени, съгласно европейското законодателство:

 инвестиционно: Фирмите издават капиталови или дългови инструменти, за да привлекат инвеститори.

 кредитно (известно също като crowdlending, P2P или пазарно кредитиране): компании или физически лица се стремят да получат средства под формата на договор за кредит.

 търговия с фактури: форма на финансиране на активите на основата, при която фирмите продават неплатени фактури или вземания, поотделно или в пакет, на пул от инвеститори.

 на базата на награда: граждани (компании) даряват за даден проект или дейност с очаквания да получат в замяна непарична награда, като например стоки или услуги, на по-късен етап, в замяна на техния принос.

 на базата на дарение: граждани (компании) даряват суми за проекти  с благотворителна цел, без да искат да получат някаква финансова, или материална възвращаемост.

 хибридни модели: тези, които съчетават елементи от другите видове групово финансиране.

Платформата за краудфандинг на ОБК ще кореспондира с водещи платформи за групово финансиране от САЩ, Канада, Китай, Япония, Малайзия, Великобритания, Франция, Германия и др., т.е. идейните проекти на кандидатите ще достигнат до милиони потенциални инвеститори от цял свят.

Ако имате интересна и добра социална или бизнес идея и желаете да получите финансиране, чрез краудфандинг платформата на ОБК, можете да изпратите първоначално запитване на електронен адрес: crowdfunding@ubclubs.eu.

За целта е необходимо да опишете:

 1. Име, статут, адрес и ЕИК на кандидата. Допустими кандидати са частни лица, фирми (стартиращи и работещи), общини, неправителствени организации и др.
 2. Кратко резюме на Вашата идея
 3. Стойност на целия Ви проект
 4. Каква сума Ви е необходима (за предпочитане е посочените суми да са в Евро)
 5. Крайна дата на периода за набавяне на необходимите средства. (съветваме Ви да давате оптимални, реалистични срокове, макар и да знаем, че средствата са Ви необходими колкото се може по-скоро)
 6. Какъв тип краудфандинг (групово финансиране) търсите – вижте по-горе разновидностите
 7. Ако финансирането, което търсите НЕ е безвъзмездно (на базата на дарение), посочете Вашето предложение за процент дялово участие; интерес за инвеститора при пазарно кредитиране; каква непарична награда предлагате и т.н. (напомняме, че финансирането, което търсите може да бъде микс от разновидности)
 8. На коя територия търсите инвеститори – само от България или и от други държави. Ако желаете да включим инвеститори от конкретни други държави – опишете ги. Ако, по принцип, желаете да представите. Вашaта идея на възможно най-широк кръг от инвеститори, то напишете – цял свят или Европа, или Азия и т.н.

Уважаеми колеги, не пропускайте срещите из страната, организирани от ОБК. Там ще имате възможност, първи да получите информация относно:

 • модерните европейски политики за подкрепа на МСП
 • финансиране по програми на Европейската комисия, включително и тези с пряко кандидатстване в Брюксел
 • алтернативното финансиране – краудфандинг, венчър кепитал и т.н.
 • мерки по “втори шанс” за фирми, изпаднали в затруднение
 • излизане на международните пазари
 • европейският дигитален пазар
 • други актуални теми

Естествено, най-важни ще бъдат дискусиите, свързани с проблемите в развитието на малкия и средния бизнес у нас и предложенията, свързани с тяхното решение.

Очакваме Ви.

Обединени сме силни! Обединени ще успеем!