ОБК в развитие

Уважаеми дами и господа,

От септември месец тази година (2018), Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК) сериозно ще засили своята дейност в цялата страна, поставяйки си две основни цели:
I. Ясно и конкретно отстояване на интересите на микро, малък и среден бизнес, занаятчийство и свободни професии.
ОБК изявява своята готовност на подпомага не само своите членове, но и всички онези, които се нуждаят от съответна помощ.
II. Повишаване на жизнения стандарт на всички хора в Република България.
Даваме си сметка, че за да се повиши качеството на живот на населението у нас е необходимо активиране дейността на средната класа, на малките и средните компании. Това са хората, които плащат най-много данъци в държавата.
Напомням, че според официалната статистика на Европейската комисия, малкият и средният бизнес в България:
• съставлява 99.8% от структурата на бизнеса у нас
• предоставя около 75% от работните места в страната
• допринася за 62% от брутния вътрешен продукт на РБългария

Преди да поясня как и чрез какви действия, способи и средства възнамеряваме да постигнем всичко това, бих искал да направя едно важно и съществено уточнение: ОБК е неправителствена организация с нестопанска цел и е равно приближена и равно отдалечена от всички политически сили в България. ОБК е отговорна организация, която е готова да помага както на политическите партии, които са на власт, така и на онези, които са в опозиция, особено когато се касае за законодателни промени и решения свързани с интересите на малкия и средния бизнес у нас, което би довело и до повишаване жизнения стандарт на целия български народ.
ОБК е сдружение, в което членуват над 2000 микро, малки и средни предприятия, занаятчии и свободни професии от страната, опериращи в различни сектори на икономиката. Организацията има свои клонове в Хърватия и Македония и продължава да разгръща своята дейност на Балканите и ЕС. ОБК е член на Европейския алианс на малкия и средния бизнес в Брюксел – пан-европейска организация, в която членуват над 1.2 милиона фирми от 35 европейски държави.

Повече информация за дейността на ОБК можете да намерите на официалния ни сайт:www.ubclubs.eu , както и на фейсбук страницата ни: United Business Clubs-Bulgaria .

От септември месец, тази година, ОБК ще се отвори и приеме още хиляди нови членове, които изповядват идеята за социално-икономически просперитет на България.

Основният слоган на организациятя е: Обединени сме силни! Обединени ще успеем!

(следва продължение)