ОБК е част от ОС на КЕВКЕФ

Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес- Обединени Бизнес Клубове (ОБК) е вече част от Обществения съвет на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ).

Повече информация можете да прочетете на: http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2595/news/ID/669