ОБК е член на ОС към КВЕС към НС

ОБК – ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ КлОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (КВЕС) НА 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Уважаеми колеги,
С огромна радост бихме искали да ви споделим, че нашето Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени бизнес клубове (ОБК) бе включено в състава на Обществения съвет към Комисията по въпросите на европейския съюз (КВЕС) на 47-то Народно събрание на Република България.
Благодарим на членовете на КВЕС за доверието, което, надяваме се, е свързано с нашето активно участие в предишния Обществен съвет към Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.
На всички колеги, пожелаваме здраве и успех в предстоящата ни работа в името на една по-силна България и един по-силен Европейски съюз