ОБК и ВУАРР

Скъпи колеги,
ОБК сключи партньорски договор с Висше Училище
по Агробизнес и Развитие на Регионите (ВУАРР).
Всички членове на ОБК и техните семейства могат да ползват отстъпка в размер на 20% от семестриалните такси /редовно , задочно , дистанционна форма на обучение /.
За повече информация: 0894377977, office@ubclubs.eu