ОБК и Курската Търговско-Промишлена Палата

60_FG6917Уважаеми приятели, съмишленици и последователи на Сдружение Обединени бизнес клубове,

 

Бихме искали да представим на Вашето внимание предложението на Курската Търговско-Промишлена Палата за съвместно сътрудничество и развитие на търговско-икономическите отношения между курските и български предприятия, организации и компании.

В гр.Курск – голям областен център в Централна Русия, под Москва, в момента се извършва строителство на Център за търговия на едро.  Центърът е разположен на територия от общо 4 хектара, на място където има удобни транспортни връзки. Търговско-офисните и складовите помещения заемат около 20000 кв.м. Извършва се и допълнително строителство на две нови помещения с площ 5800 кв.м. Освен това се предвижда създаването на удобни и безопасни условия за търговия на дребно и едро с граничещите с Курск области – Орловска, Белгородска, Воронежска, Брянска и др.

Предвид предстоящото откриване на Търговския център се канят български производители на качествени стоки, в областта на леката промишленост, да вземат участие с преки доставки, което би понижило цената на крайния продукт. Запитването е за стоки от бита, хранителни продукти, селско-стопански продукти, козметика, бельо, шивашки изделия, вино и др. Асортиментът на стоките не е конкретизиран. Бихме се радвали, ако всеки заинтересован от предложението на Курската Търговско-Промишлена палата, отговори с кратко представяне на фирмата си, производството си и възможностите за износ в Русия, гр.Курск.

Информацията за Вас е необходима, за да направим резюмирано представяне на ОБК членовете и съмишленици и нашите възможности за търговско сътрудничество. Въпреки трудните условия, в които оцеляват българските предприятия от областта на малкия и средния бизнес, смятаме, че имаме огромен потенциал за качествено производство в браншовете си и развитие на пазарите. На руския пазар определено трябва да се върнем. Между ОБК и Курската ТПП предстоят двустранни срещи за уточняване на условията, начина за доставка, плащане, мита и т.н. По време на ежегодната Международна среща на малкия и среден бизнес, която предстои през месец ноември 2015 год. в гр.София, ще бъдат организирани и двустранни срещи с Ваше участие, за да може лично да представите дейността си.

Надяваме се да сме предизвикали Вашия интерес и ще очакваме да се свържете с нас за повече информация на посочените контакти за обратна връзка.

 

Вероника Пирнарева представител на ОБК за връзки с Русия и Казахстан

Тел. 0888 00 34 54

Mail : pirnareva.v@gmail.com

 

Мирена Макрова – Орг. Секретар на ОБК

Тел. 0894 377 977

Mail : office@ubclubs.eu