MobiliseSME – Възможност за обмяна на кадри

Уважаеми колеги,

Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК)  получи официална покана от партньорите ни от Хърватската асоциация на малките и средни предприемачи (HUMISp) за размяна на кадри помежду ни, чрез програмата MobiliseSME.

Предоставяме Ви да прочетете и официалното писмо до ОБК:

До Г-н Веселин Халачев
Председател на ОБК,

Уважаеми господин Халачев,
Пиша ви това писмо от името на Хърватската асоциация на малките и средни предприемачи (HUMISp).
Вземайки пример от вас, ние също се стараем да подпомагаме нашите членове в развитието на техния бизнес и едно от нещата, които правим в тази насока е съдействие за участие и получаване на финансова помощ по европейски проект MobilseSME.
В тази връзка при нас възникна идеята да потърсим вашето съдействие за намиране на български фирми, които биха проявили интерес за обмяна на работна ръка между техните и хърватски фирми.
Считаме, че близкото географско положение на двете държави, почти еднаквото икономическо развитие и сходността на езиците и културата на България и Хърватия, са предпоставки, които улесняват създаването на контакти и съвместна работа.
За това се обръщаме към вас с молба да проучите и да ни информирате дали сред вашите членове, има фирми, които имат интерес и готовност при условията на MobiliseSME да изпратят един или двама служители в Хърватска фирма или да приемат служители от Хърватска фирма.
Убедена съм, че вашият опит многократно ви е показал положителния ефект от размяна на работна ръка с цел обмяна на опит и създаване на партньорство и нови пазари.
Вярваме, че тези наши първи съвместни проекти скоро ще прераснат в по-мащабни бизнес начинания.
С уважение!

Катерина Лелие
Зам. Председател HUMISp
Хърватска

За тези от Вас, които все още не са чули за програмата MobiliseSME и възможностите, които тя предлага, можете да прочетете в следващите редове.

 

За MobiliseSME

Проектът “Мобилности за професионалисти и квалифицирани служители на МСМП” (MobiliseSME) – финансиран от програма “Заетост и социални иновации” – PROGRESS, 2016-2017 – иска да анализира възможностите за трансгранична мобилност на служителите в микро, малки и средни предприятия (МСМП) в ЕС и свързаните с тях ползи. Целта на проекта е да направи оценка на осъществимостта на идеята и потенциално да отвори пътя за стабилна европейска схема: план за мобилност за служители на МСМП като програмата “Еразъм”, която е за студенти.

Визия и ползи от мобилността

Визията, която стои зад MobiliseSME, е твърдо вкоренена в убеждението, че такава европейска схема за мобилност на служителите на МСМП ще повиши конкурентоспособността на участващите компании, като подобри сътрудничеството и отваря нови възможности за бизнес с чуждестранни партньори в областта на подизпълнението, вноса/износа , разпространение, осведоменост за пазара и съвместни предприятия.
Тя също така ще позволи на служителите на МСMП, които участват в програмата, да придобият знания за пазарите, технологиите, методите и продуктите на сходни индустрии в други страни от ЕС, както и да подобрят езиковите си умения.
Освен това Европа като цяло ще бъде укрепена с този проект, тъй като участниците ще осъзнаят по-добре добавената стойност на Единния Европейски Пазар и на основната Европейска визия.
Този процес в крайна сметка ще помогне за постигането на стратегическите цели на ЕС за 2020 г., особено за интелигентен и приобщаващ растеж.

 

Партньори

Партньори от цяла Европа се присъединиха и споделят визията за програма за мобилност за МСМП. Участващите бизнес асоциации са от Белгия, България, Хърватия, Естония, Франция, Германия, Унгария, Италия, Румъния, Испания и Турция под ръководството на Конфедерацията на МСП “Европейски предприемачи CEA-PME”.

 

Всяко микро, малко или средно предприятие, което желае за изпрати свои служители в Хърватска или да му бъдат изпратени кадри от там, може да се свърже с нас на тел. 0894377977 или емайл: office@ubclubs.eu.

Краен срок: 26.05.2017г.